Uspješno restrukturiran dug Uljanik plovidbe

Uljanik Plovidba izvijestila je u ponedjeljak da su joj kreditni odbori sindikata inozemnih banaka predvođenih bankom Credit Suisse AG, uz izuzetno značajan otpust duga, odobrili refinanciranje sindiciranog kredita vezanog za nabavku dvaju tankera imena Kastav i Pomer.
»Dana 21. rujna 2018. godine, nakon višemjesečnih intenzivnih pregovora, Kreditni odbori Sindikata inobanaka predvođenih bankom Credit Suisse AG odobrili su uz izuzetno značajan otpust duga, refinanciranje sindiciranog kredita vezanog za nabavku dvaju tankera imena Kastav i Pomer«, stoji u priopćenju Uljanik Plovidbe, u kojoj se ne navodi vrijednost tog posla

Kako se navodi, postojeći kreditni dug umanjen za odobreni otpust refinancirat će se plaćanjem u dva obroka, od kojih će se prvi obrok, koji predstavlja 95 posto iznosa, financirati novim kreditnim aranžmanom novog inozemnog kreditora, dok će preostali dio od pet posto biti plaćen do kraja godine.

Iz tvrtke očekuju da će sva potrebna ugovorna i ostala dokumentacija vezana za refinanciranje postojećeg sindiciranog kredita, kao i sklapanje novog kreditnog aranžmana, biti pripremljena i potpisana u slijedećih 45 dana.

»Ovom se financijskom transakcijom značajno umanjuje ukupna kreditna izloženost grupe Uljanik Plovidba te se stvaraju povoljniji uvjeti za njezinu dugoročnu opstojnost«, poručuju iz tvrtke.

U konsolidiranom polugodišnjem financijskom izvješću Uljanik plovidba navela je da su njezini dugoročni krediti u inozemnim valutama preračunati na kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) na dan 30. lipnja 2018. iznosili 847,2 milijuna kuna, a sa zadnjim danom prošle godine 869 milijuna kuna. Kako se napominje, na razini grupe u prvom polugodištu ove godine uplaćeno je ukupno 14,1 milijun američkih dolara na ime kreditnih obveza.

Inače, krajem ožujka Uljanik Plovidba već je refinancirala dio kredita, sklopivši po modelu podjele rizika ugovor o dugoročnom klupskom deviznom kreditu s Privrednom bankom Zagreb (PBZ) i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 54 milijuna američkih dolara.

»Predmetnim kreditom refinanciran je kredit PBZ-a vezan za kupnju tankera namijenjenog za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija »Champion Istra« te kredit sindikata inozemnih banaka predvođenih bankom Credit Suisse AG, vezan za kupnju tankera namijenjenog za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija »Verige«, stoji u financijskom izvješću kompanije za prvo polugodište ove godine.

Ti brodovi su izgrađeni u riječkom brodogradilištu 3. Maj 2010. i 2012. godine. Kako se napominje, kredit je odobren na rok otplate od 10 godina uz značajno povoljniju kamatnu stopu i kreditne obroke koji omogućavaju urednu otplatu kredita te je osiguran državnim jamstvom u iznosu od 43 milijuna američkih dolara.

You may also like