Uskoro obustava dostave plina Sarajevogasu?

Direktor BH-Gasa Mirza Sendijarević izjavio je danas u Sarajevu da će Vladi Kantona Sarajevo i Sarajevogasu uskoro biti dat rok do kada moraju izmiriti dio obaveza prema BH-Gasu, ili će doći do potpune obustave isporuka Sarajevogasu.

On je, nakon sastanka koji je održan s ministrom prostornog uređenja i zaštite okoliša KS-a Zlatkom Petrovićem i predstavnicima Sarajevogasa i Toplana Sarajevo, rekao da trenutna potraživanja BH-Gasa prema Sarajevogasu, sa zateznim kamatama, iznose 78 miliona KM i prijete da dovedu do problema u isporukama gasa za BiH, jer isporučiocu Gazpromu duguju oko 17 miliona dolara.

Sendijarević smatra da je jedino rješenje izmirenje postojećih obaveza prema BH-Gasu i formiranje ekonomski osnovane cijene grijanja i gasa.  Dodao je da su Sarajevogasu nudili reprogamiranje duga, kao i potpisivanje novog ugovora o snabdijevanju, što je odbijeno, a da je odluku o davanju roka za izmirenja dijela obaveza donijela Vlada FBiH koja je vlasnik BH-Gasa, dok će sam datum biti poznat kada od Vlade dobiju pismenu odluku.

Ministar Petrović rekao je da se dug Sarajevogasa prema BH-Gasu stalno povećava jer krajnji korisnici plaćaju cijene gasa koje nisu ekonomski opravdane, a u budžetu nije bilo realne podrške za pokriće gubitaka.  Istakao je da je na sastanku tražio da rok koji će biti dat za izmirenje dijela obaveza bude razuman kako bi mogli provesti potrebne mjere za plaćanje januarske fakture u visini od oko 20 miliona KM, dok će decembarska biti plaćena najkasnije do kraja februara.

Petrović vjeruje da će uspjeti naći modalitete koji će osigurati da BH-Gas za distribuciju gasa Kantonu Sarajevo dobije naknadu i ispuni svoje obaveze prema isporučiocu iz Rusije.  Potcrtao je da gas treba biti strateški energent koji će Kanton Sarajevo trošiti jer je jedini ekološki prihvatljiv, a da su nabavke mazuta vršene isključivo zbog redukcija gasa od 35 posto, što je prijetilo da građani u većem dijelu Kantona ostanu bez grijanja.

Petrović se nada da će Vlada KS-a konačno ozbiljno razmotriti tarifnu politiku, uz socijalni program, jer bez toga nema mogućnosti za daljnje funkcioniranje sistema.    Pojasnio je da je u 2012. bilo predviđeno povećanje cijena za 23 posto, uz socijalni program koji bi zaštitio socijalno ugrožene, a da je bio implamentiran danas bi bilo 29 miliona KM više prihoda i ne bi bilo prijetnji u vezi obustave isporuka gasa.

You may also like