Uskoro će se saznati sudbina Elektroprivrede Crne Gore

Talijanska kompanija A2A za svoj dio od 42% u Elektroprivredi Crne Gore traži 270 do 290 milijuna eura, a Crna Gora je voljna platiti oko 200 milijuna. To je sada ključna točka sporenja u pregovorima o uvjetima upravljanja većinski državnom EPCG, piše portal Vijesti, dodajući da bi pregovori, koji su počeli krajem prošle godine i do sada prolongirani četiri puta, trebali biti okončani početkom listopada.

“Ne pregovaramo sada da ih isplatimo da odmah odu iz kompanije, već je to način osiguranja ako nastupe određene okolnosti, na koje ne mogu utjecati. U tom slučaju oni mogu izaći, a mi da vratimo manjinski paket državi, koja sada ima 57% dionica””, kazali su sugovornici “Vijesti” iz tima Vlade. Izlazna opcija bi značila da talijanska kompanija može napustiti EPCG pod uvjetom da nije odgovorna za probleme u funkcioniranju Elektroprivrede, zbog kojih bi došlo da razlaza uslijed kojeg se država obavezuje da otkupi udio po dogovorenoj cijeni. A2A je, kada je krajem 2009. godine ušla u EPCG, platila paket dionica oko 430 milijuna eura, a od toga su po 96 mil. dobili država za dionice i EPCG preko dokapitalizacije. Ostatak je pripao fondovima i malim dioničarima. Vijesti konstatiraju da su državni budžet i kompanija dobili ukupno ispod 200 milijuna eura od talijanskog partnera, dodajući da A2A nije ispunila ugovorene obaveze iz petogodišnjeg ugovora o upravljanju EPCG. Novac od dokapitalizacije nije usmjeren na kapitalne projekte kompanije, nego je skoro šest godina u bankama, navele su Vijesti.

You may also like