Uskoro će početi unutardnevno trgovanje na Cropexu

U srijedu, 26. travnja bit će pokrenuta prva organizirana unutardnevna kontinuirana trgovina električnom energijom na CROPEX-u. Unutardnevna trgovačka platforma će se otvoriti u 12:00 sati s proizvodima za 26. travanj 2017., kada će članovi burze moći stavljati naloge za kupnju i prodaju električne energije već za isporuku energije od 13:00 sati nadalje u istom danu.

Ostali proizvodi će se otvoriti za trgovinu prema Specifikaciji proizvoda definiranog u CROPEX Pravilima Trgovanja. Na organiziranom unutardnevnom tržištu sudjelovati će od početka četiri člana: Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. i Danske Commodities A/S.

Unutardnevno tržište električne energije na CROPEX-u, uz već postojeće dan unaprijed tržište, predstavlja dodatnu mogućnost trgovanja za postojeće i buduće CROPEX članove i njihovu bolju optimizaciju portfelja. Početak rada unutardnevnog tržišta posebice je važan jer će omogućiti učinkovitu tržišnu integraciju proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije na bilateralnom i CROPEX spot tržištima.

Uspostavom unutardnevnog tržišta omogućeno je također sudjelovanje CROPEX-a i HOPS-a u prekograničnim implementacijskim projektima EU povezivanja unutardnevnih tržišta električne energije (XBID projekt). Ugovori o suradnji i implementaciji tehničkih rješenja u svrhu uspostave unutardnevnog tržišta električne energije potpisani su između CROPEX-a i Nord Pool-a tijekom četvrtog kvartala 2016. godine.

You may also like