Upravljanje otpadom riješiti do 2019. godine

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine trenutno radi na reviziji dugoročne Strategije u oblasti zaštite životne sredine, kako bi se redefinisali strateški ciljevi u oblasti upravljanja otpadom za period do 2019. godine i očuvanja prirode zasnovanog na održivom upravljanju životnom sredinom, izjavila je danas državni sekretar u tom Ministarstvu Stana Božović.

Dugoročna strategija podrazumeva poboljšanje kvaliteta života stanovništva osiguravanjem željenih uslova životne sredine, istakla je Božovićeva na tribini „Zaštita životne sredine, upravljanje otpadom”.Prema njenim rečima, ključni koraci uključuju jačanje postojećih i razvoj novih mera za uspostavljanje integralnog sistema upravljanja otpadom, dalju integraciju politike životne sredine u ostale sektorske politike, prihvatanje veće pojedinačne odgovornosti za životnu sredinu i aktivnije učešće javnosti u procesima donošenja odluka.

Božovićeva je istakla dva prioriteta u toj Strategiji: obezbeđenje stabilnog i održivog sistema finansiranja zaštite životne sredine, kako na republičkom, pokrajinskom tako i na lokalnom nivou, kroz osnivanje posebne institucije – Fonda, kao i priprema infrastrukturnih projekata u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Potrebno je osigurati održivost celog sistema kroz efikasniji proces naplate eko-taksi po princiju “zagađivač plaća“, kao i racionalno korišćenje sirovina i energije i upotreba alternativnih goriva iz otpada i smanjenje opasnosti od nepropisno odloženog otpada za buduće generacije, navela je državna sekretarka. “Izgradnja regionalnih centara za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom je strateški cilj Srbije, koji podrazumeva izgradnju celokupne infrastrukture za efikasno i efektivno upravljanje otpadom”, kazala je ona.

Infrastruktura podrazumeva izgradnju transfer stanica za sakupljanje i razdvajanje reciklabilnih komponenti iz otpada, ali i izgradnja kako reciklažnih dvorišta tako i postojenja za iskorišćenje otpada u cilju dobijanja energije, objasnila je ona.  “Samo one vrste otpada koje se ne mogu ponovno iskoristiti i reciklirati ili se ne mogu iskoristiti za dobijanje energije, mogu se odložiti na deponije, u skladu sa Uredbom o odlaganju otpada na deponije koju je Vlada Republike Srbije usvojila 2010. godine“, podsetila je Božović.

Državna sekretarka je zaključila da u kratkoročnom periodu sve lokalne samouprave su obavezne da izrade regionalne i lokalne planove upravljanja otpadom, navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. (Tanjug)