Ulaganje u BIH energetiku ima brojne pogodnosti

Na Energetskom samitu koji se održava u Neumu istaknuto je da o pitanju investicija u energetski sektor u BiH postoje prepreke, slične onim u zemljama EU, ali i brojne pogodnosti. Termoelektrana Gacko od jutros je u pogonu nakon uspješno završenog remonta, rekao je Borivoje Vujičić, izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj ovog preduzeća.

Elmira Pašagić, pravna ekspertica USAID-a koji je i organizirao samit, navela je da je izdavanje odobrenja i dozvola u BiH kompleksno i nekad dovodi do preklapanja nadležnosti različitih nivoa vlasti te da je tretman investitora različit od općine do općine, javlja izvještač Fene. Naglasila je da su ključne oblasti za investitore dobivanje koncesije, energetske i građevinske dozvole, ali da je važno istaći da je postupak dobijanja dozvola za izgradnju proizvodnih i infrastrukturnih energetskih postrojenja vrlo složen i u drugim zemljama i ne postoji idealan sistem koji je moguće preslikati.

Pašagić je rekla da su rezultati istraživanja o ishođenju tih dozvola u zemljama EU, prezentirani u izvještajima Evropske komisije, pokazali da probleme predstavlja dužina postupka, veliki broj nadležnih institucija, nedostatak znanja i iskustva u toj oblasti, nejednako tumačenje i primjena zakona, neprecizan pravni okvir koji izaziva nesigurnost, kontradiktorne zakonske odredbe, velike diskrecione vlasti administrativnih organa, te korupcija. Dodala je da su te prepreke gotovo jednake kao i one koje možemo identificirati i u BiH, te smatra da sama organizacija zemlje ne mora biti prepreka poboljšanju i ubrzanju postupka i stvaranju povoljnijeg okruženja za investitore. Potcrtala je da, osim prirodnih resursa kojim BiH raspolaže, ova zemlja investitorima nudi i druge pogodnosti poput poreza na dohodak od 10 posto, neplaćanja poreza na dividendu i na izvoz električne energije, zatim pogodnosti za proizvođače iz obnovljivih izvora koje se ogledaju u obaveznom otkupu struje i tu treba dodati  jasne i efikasne garantovane procedure  sve tri regulatorne komisije u BiH.

Pašagić je pojasnila da je USAID-ov projekt Investiranje u energetski sektor za svoje ciljeve postavio analizu pravnih i administrativnih prepreka za investiranje, predlaganje mjera za otklanjanje praznina i preklapanja u legislativi, uspostavljanje jasnih i preciznih postupaka za dobijanje dozvola, povećanje kapaciteta i odgovornosti institucija, povećanje transparentnosti postupaka, te uspostavljanje pristupačnog i nediskriminirajućeg okruženja za investitore.

Termoelektrana Gacko od jutros je u pogonu nakon uspješno završenog remonta, rekao je Borivoje Vujičić, izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj ovog preduzeća. On je naveo da je Termoelektrana u pogonu jutros od 5.10. Vujičić je istakao da je remont trajao 42 dana i da je koštao 3.800.000 KM za rezervne dijelove, materijal i radove, dok je za investicije izdvojeno 1,2 miliona KM. “U periodu poslije remonta Termoelektrana radi sa minimalnom snagom zbog dobrog progrijavanja turboagregata”, istakao je Vujičić i dodao da se od sutra očekuje puna snaga na pragu Termoelektrane.

On je napomenuo da se na deponiji Termoelektrane nalazi 130.000 tona uglja. (Fena)