Ukupne investicije nakon privatizacije “Rafinerije nafte Brod” iznose 220 miliona eura, a planirana su i dodatna finansijska ulaganja u razvoj postrojenja, istakao je generalni direktor Rafinerije Andrej Getinger. Getinger je na konferenciji za novinare, koja je organizovana nakon što su najveći kupci posjetili rafinerijsko postrojenje i upoznali se o proizvodnom procesu, naglasio da Rafinerija danas zapošljava 1.180 radnika, sa prosječnom neto platom od 900 KM, uz redovno izmirenje svih obaveza prema radnicima.

Na radnom sastanku, koji je za svoje najozbiljnije kupce organizovala “Optima grupa”, prezentovana je kratka istorija “Rafinerije nafte” u Brodu, realizacija planova i poslovno planiranje, kao i aktuelna i buduća investiciona ulaganja, te trenutni i stvarni proizvodni kapaciteti jednog od najvećih preduzeća u Republici Srpskoj. “Dolaskom novog investitora, 2007. godine, započinje proces značajnih investicionih ulaganja u rekonstrukciju i modernizaciju rafinerijskog postrojenja, uz znatno povećanje proizvodnog kapaciteta, te danas rafinerija u svom asortimanu ima 14 različitih proizvoda”, rekao je komercijalni direktor “Optima grupe” Novak Damjanović, a prenosi Energetika.ba.

On je naglasio da Rafinerija ima godišnji kapacitet prerade od tri miliona tona sirove nafte, ali da usljed stvarne potražnje i obima tržišta godišnje preradi 1,2 miliona tona. Damjanović je istakao da je kontrolna i ispitna laboratorija u okviru “Rafinerije nafte Brod” najsavremenija u BiH, da posluje po međunarodnim standardima, te da na osnovu dobijenih sertifikata stoji kao garant kvaliteta svih svojih proizvoda.

Današnja posjeta rafinerijskim postrojenjia sastojala se iz tri etape, pri čemu je prva obuhvatala prezentovanje primarne faze i bazične prerade sirove nafte, uz posjetu postrojenju za kontrolu cijelokupnog proizvodnog procesa, druga se odnosila na upoznavanje o otpremnom postrojenju, gdje se vrši utovar i transport gotovih proizvoda, a posljednja faza sastojala se u detaljnom obilasku Ispitne laboratorije, u kojoj se vrši provjera kvaliteta gotovih proizvoda. Načelnik ispitne laboratorije Ljudmila Halatjanc predstavila je gostima procese kontrole, kao i laboratorijsku opremu korištenu za navedena ispitivanja.

Related Posts