Ukidanje regulatornih agencija kao loša poruka

Jedna od reformi koju je obećala ova vlada je reforma javne uprave.
Prvi korak koji su najavili je ukidanje agencija i zavoda. Tako je već ukinuto nekoliko agencija, ali se planira ukidanje još nekih ili njihovo pripajanje ministarstvima.

S nekim od tih rješenja Europska komisija neće biti zadovoljna. Načelno dobra intencija vlade za smanjenjem broja jedinica javne i parajavne uprave mogla bi dovesti do protuučinka. Naime, prema pravilima tržišta Europske unije, regulatorne agencije moraju biti neovisne. Ukidanjem neovisnosti ponovno bi se poslala loša tržišna poruka domaćim i stranim investitorima.

Očekuje se tužba Europske komisije ako se Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, zbog toga što EK pazi na neovisnost regulatornih agencija. Naime, Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju o svakoj izmjeni regulatornog zakonodavstva potrebno je dobiti suglasnost EK, a dobra je oklada kako EK neće dati suglasnost za ukidanje regulatorne neovisnosti.

Prema odluci vlade mogla bi nestati Hrvatska agencija za okoliš i prirodu te biti pripojena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Međutim, ova je agencija vrsta regulatora koja treba davati neovisna stručna mišljenja u predmetima ocjena ekološke prihvatljivosti. Zbog toga bi EK mogla zatražiti stvaranje novog regulatornog neovisnog tijela u tu svrhu.

Mogao bi nestati u Hrvatski operator tržišta energije čiju bi funkciju preuzeo Hrvatski operator prijenosnog sustava. O tome još nema službenih odluka, ali i to bi mogao predstavljati regulatorni problem.

You may also like

0 comments