Udruga Lipa: Nitko ne zna kolike i kakve povlastice imaju zaposlenici na javnom novcu

Zagreb – “Hrvatska javna i državna uprava je prevelika, skupa i neučinkovita te je njezina brza i odlučna reforma presudna za izlazak Hrvatske iz ekonomske krize”, zakljčeno je na okruglom stolu.

“Izazovi reforme javne uprave“ u organizaciji Udruge poreznih obveznika “Lipa”, na kojem su sudjelovali dr. sc. Martina Dalić, nezavisna saborska zastupnica i bivša ministrica financija, Sanja Madžarević-Šujster iz Svjetske banke, Zoran Löw, konzultant za implementaciju informacijskih sustava te Davor Huić iz Udruge Lipa. “Učinkovitost i produktivnost državne i javne uprave je danas objektivna prepreka povećanju konkurentnosti, privlačnosti Hrvatske za investiranje i konačno ekonomskom oporavku naše zemlje. Ovakva ocjena proizlazi ne samo iz subjektivnog osjećaja pojedinaca nego i iz međunarodnih komparativnih istraživanja kvalitete poslovnog okruženja Svjetske banke, Svjetskog ekonomskog foruma i EU-a“, rekla je Martina Dalić. Dalić je upozorila i da Hrvatska osim nezadovoljavajuće kvalitete i učinkovitosti javnih usluga za građane, uz Sloveniju, ima jedan od relativno najskupljih javnih sektora u EU-u s proračunskim troškom za zaposlene od 12% BDP-a u 2013. godini.

Sanja Madžarević-Šujster iz Svjetske banke složila se s ocjenom da javnu upravu u Hrvatskoj odlikuju visoki troškovi i veličina, ali i razmjerno slaba učinkovitost, istaknuvši kako je jedna od opcija javnih politika profesionalizacija i uvođenje sustava plaća za cijeli javni sektor koji se temelji na nagrađivanju za rezultate rada, a ne minuli staž ili druge diskrecijske naknade. U javnoj upravi postoji više od 40 vrsta različitih naknada koje se kreću od četiri pa do 150% osnovne plaće, međusobno se ne isključuju i mogu biti veće od plaće. “Hrvatska javna uprava postala je ozbiljna prepreka napretku zemlje, i prva sljedeća vlada – bila ona lijeva, desna ili neka treća – neće više moći odlagati provedbu korjenitih reformi javne uprave. Ona nije samo prevelika i preskupa (neefikasna), nego je nedovoljno učinkovita – ne radi dovoljno dobro posao zbog kojeg postoji, a to je da bude servis građana i poduzetnika. Umjesto da bude pomoć i servis svima onima kojima je potrebna, ona je jednim dijelom postala svrha samoj sebi”, rekao je Davor Huić, dopredsjednik Lipe.

Zoran Löw izložio je osnovne metodičke i tehnološke okvire nužne za uspješnu implementaciju reforme, naglasivši kako prezentacijom želi hrvatskoj javnosti pokazati da postoje već dokazane metode i alati za provedbu reforme cijelog javnog sektora, metode koje bi omogućile formiranje i praćenje mjerljivih pokazatelja uspješnosti, počevši od razine ministra pa sve do referenta u pisarnici ili na šalteru. Löw je dao primjer reforme koju je bivši gradonačelnik New Yorka Rudolph Giuliani proveo u policiji, a koja je drastično smanjila stopu kriminala u tom gradu. Reformiran je sustav plaća policajaca, koji više nisu bili nagrađivani prema brema broju intervencija već su plaće vezane uz stopu kriminala na njihovom području, što je dalo izvanredne rezultate. Sličan sustav tzv. “komparativne statistike” ubrzo su preuzeli i drugi sustavi javne uprave, te se zaposlenicima mjeri stvarna učinkovitost i prema tome su nagrađivani. Slični sustavi osim u SAD-u, sada postoje i u Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji.

Isotvremeno o Hrvatskoj plaće u javnom sektoru ne ovise o učinkovitosti, već o godinama staža i drugim faktorima nevezanim uz samo obavljanje posla. (Index.hr)