Udruga Franak traži garancije poštovanja zakona

Udruga Franak traži od Hrvatske narodne banke (HNB) garancije da će sve banke, posebice Hypo Alpe Adria Bank (HAAB), poštovati zakon o konverziji te ističe da je spremna blokirati rad banaka na dulji period ne budu li ispunjavale sve zakonske odredbe, navodi se u otvorenom pismu koje je Franak u utorak uputio HNB-u.

Udruga Franak prijavila je HNB-u i Ministarstvu financija nezakonitosti svih banaka u postupku konverzije CHF kredita. Neke banke, kako navode iz Franka, u tim nezakonitostima prednjače, posebice HAAB, koja “niti nakon zahtjeva HNB-a da izbaci iz nacrta aneksa odredbe o namirenju manjka bez sporazuma s potrošačem te odredbe o mogućnosti jednostranog poništenja ugovora ako Ustavni sud zakon o konverziji proglasi neustavnim, ne pokazuje znakove da će nezakonite odredbe izbaciti iz aneksa”.

Sve druge banke prihvatile su zahtjeve HNB-a, bilo da su već poslale nove anekse bilo da su najavile zakonito postupanje, ističu iz Udruge Franak. Od HNB-a traže da HAAB-u neodgodivo naloži izbacivanje spornih dijelova iz aneksa te pozivaju središnju banku da u skladu sa svojim ovlastima zaprijeti HAAB-u oduzimanjem odobrenja za rad ne postupi li po nalogu. Franak ujedno poziva HNB da svim bankama naloži objavljivanje svih karakterističnih obavijesti kojima su obavještavale dužnike u eurima o promjenama kamata u pojedinim vrstama kredita.

Obavijesti kojima su banke obavještavale euro dužnike o promjenama kamata u pojedinim vrstama kredita ne moraju sadržavati osobne podatke o dužnicima, ali se iz obavijesti mora vidjeti o kakvoj vrsti kredita i klijenta se radi, kojeg datuma je bila određena početna kamata i na koje datume se nominalna kamata mijenjala na koji postotak, ističu iz Udruge Franak. Napominju kako se radi o vrlo jednostavnom zahtjevu na koji je vrlo jednostavno moguće odgovoriti. “Tražimo da se svim bankama zaprijeti određenim sankcijama u skladu s ovlastima HNB-a, ukoliko ne poslušaju zahtjeve HNB-a. Ukoliko HNB nije spreman na takav pristup, poduzet ćemo potrebne legalne aktivnosti i protiv HNB-a”, poručuju iz Franka. Ističu kako su spremni “blokirati rad banaka na dulji period, ako se sve zakonske odredbe ne budu poštovale”.

You may also like