Udruga franak poziva HNB da reagira na Hypo banku

Udruga Franak zatražila je u srijedu od Hrvatske narodne banke (HNB) da promptno reagira prema Hypo Alpe Adria Bank (HAAB) radi nezakonitih radnji i ogluhe te banke na zahtjeve HNB-a vezane uz izbacivanje spornih dijelova aneksa ugovora o konverziji CHF kredita te ponovila zahtjev za ukidanje odobrenja za rad toj banci zbog kršenja zakona.

Udruga Franak u priopćenju podsjeća kako HNB ima ovlasti da u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama ukine odobrenje za rad onim kreditnim institucijama koje ne posluju u skladu sa hrvatskim zakonima odnosno koje ne poštuju supervizorske mjere HNB-a na temelju supervizijskog rješenja (članak 69. stavak 3. točka 6. Zakona o kreditnim institucijama).  “Obzirom na nespornu činjenicu da HAAB ignorira i zakonodavnu i sudsku i monetarnu vlast u Hrvatskoj, Udruga Franak smatra da HNB-u ne preostaje ništa drugo nego da tu banku sankcionira ukidanjem odobrenja za rad u Republici Hrvatskoj” ističe se u priopćenju Udruge Franak.

Udruga je, objašnjava se, HNB-u i Ministarstvu financija prijavila sve nezakonitosti svih banaka u postupku konverzije CHF kredita te je dodatno 15. prosinca 2015. otvorenim pismom zatražila od HNB-a da naloži HAAB-u izbacivanje spornih dijelova aneksa, koje su sve ostale banke već izbacile.  Evidentno je, međutim, navodi se u priopćenju, da HAAB nema namjeru izbaciti spornu odredbu iz članka 12. aneksa temeljem kojeg sebi daje za pravo da na temelju slobodne ocjene raskine aneks o konverziji CHF kredita pisanom obaviješću korisniku kredita i ostalim sudionicima, ali i da u slučaju samovoljnog raskida aneksa ima ovlast konvertirati euro kredit ponovo u CHF kredit.

Osim toga HAAB si daje za pravo, procjenjuje Udruga Franak, od korisnika kredita i ostalih sudionika potraživati naknadu i povrat svih koristi kao da aneks nije nikada bio niti zaključen. Udrugu Franak smeta i da na sve navedeno HAAB ima pravo i ukoliko se ispuni osnovni ugovor odnosno ukoliko kredit bude otplaćen u potpunosti. HAAB bi, nadalje, u slučaju ukidanja zakona o konverziji imao pravo i na naknadu štete koju je snosila temeljem zakona o konverziji. Sve je to, smatraju u Udruzi Franak u suprotnosti sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, potom odlukama Ustavnog suda, ali i naloga HNB-a da se žurno izmijeni prijedlog dodatka ugovoru i ostalu dokumentaciju koja sadrži sporne odredbe.  “Jedina banka koja nije postupila po zahtjevu HNB-a, u pogledu odredbe aneksa o zahtjevu za ocjenu ustavnosti podnesenome Ustavnom sudu RH, jest upravo Hypo Alpe-Adria-Bank.

Udruga Franak svakako će pokrenuti val prekršajnih postupaka protiv HAAB-a, ukoliko HAAB ne makne spornu odredbu iz aneksa, za što je po prekršaju i ugovoru predviđena kazna od 80.000 do 200.000 kuna za HAAB te od 10.000 do 50.000 kuna za članove Uprave HAAB-a”, navodi se u najnovijem priopćenju Udruge Franak. Od HNB-a traže da bez odgode odgovori što će konkretno poduzeti u pogledu činjenice da HAAB odbija postupiti po nalogu HNB-a od 25. studenoga ove godine te što će poduzeti kako bi ta banka počela poštovati ovdašnje zakone, kao i obvezujuće naloge HNB-a kao regulatora tržišta.  Žele odgovor i na pitanje što će HNB poduzeti protiv ostalih poslovnih banaka kod kojih supervizijom utvrdi nepravilnosti odnosno nezakonitosti u konverziji CHF kredita.

You may also like

0 comments