U SAD-u rudnici ugljena u krizi

SAD je zahvatio ‘val stečajeva’ rudnika ugljena, a preostale najveće rudarske tvrtke najavljuju dodatne probleme do kraja godine 

Sektor rudarenja mineralima u SAD-u pokazuje znakove ozbiljnog pada proizvodnje i prodaje, zahvaljujući stečajevima rudnika ugljena, upozorava financijska agencija Fitch Ratings. Tome su uzroci neodržive visoke kamate i druge financijske obaveze radi prijašnjih akvizicija u sektoru i znatan pad cijena ugljena, do čega je došlo zbog prevelike ponude na tržištu, regulatornog pritiska vezanog za ekološka pitanja i snažne konkurencije jeftinog prirodnog plina za proizvodnju električne energije. Plan za čistu energiju je zadao snažan udarac rudnicima ugljena zahtjevom da se do 2030. godine smanje emisije ugljičnog dioksida za 32% u odnosu na razine iz 2005, što je još 9% više od prvobitno postavljenog zahtjeva. Fitch navodi da je zbog toga SAD već zahvatio ‘val stečajeva’ rudnika ugljena, dok i preostale najveće rudarske tvrtke najavljuju dodatne probleme do kraja 2015. godine, javlja novinska agencija UPI.

You may also like