U Irskoj stupili na snagu homoseksualni brakovi

Zakon o istospolnim brakovima stupio je na snagu u Irskoj u ponedjeljak, šest mjeseci nakon povijesnog referenduma kojim je Irska postala prva zemlja svijeta koja je plebiscitom prihvatila istospolne brakove.

Parlamentarni zastupnik Jerry Buttimer, koji je imao ključnu ulogu u kampanji za jednakost brakova, rekao je da je danas veliki dan za Irsku i građanska prava. “Mnogi su mislili da ovaj dan vjerojatno nikada neće doći. Ali ovo divno prihvaćanje moderne, uključive i brižne Irske, što ovaj dan jest, konačno je ovdje”, rekao je Buttimer.  Po pisanju lista Irish Independent, više od 300 istospolnih parova već se prijavilo za vjenčanje.

Irski su građani u svibnju sa 62 posto glasova glasali za jednakost brakova.  Parovi koji su već registrirani u istospolnoj građanskoj zajednici mogu zatražiti da im se samo prizna bračni status. Zakon o građanskoj zajednici na snazi je 2011. godine. Od tada do 2014. u Irskoj je registirano 1695 takvih zajednica, 1048 muških i 647 ženskih.

You may also like

0 comments