U Grubišnom poju traju procjene pričuva plina u bušotini

Grubišno polje – Rudarsko-remontni radovi na eksploatacijskom polju Grubišno Polje, kao I. faza izgradnje vršnoga skladišta plina Grubišno Polje u punom su zamahu. Trenutačno su u tijeku radovi kapitalnog remonta sloja u bušotini Grubišno Polje – 1 zapad koji se izvode s pomoću remontnog rudarskog postrojenja. Osnovna svrha tih radova je ispitivanje slojeva zasićenih ugljikovodicima u bušotini, a koji su na dubinama od oko 800–900 m.

Konačni cilj  ispitivanja je utvrđivanje rezervi ugljikovodika radi njegove daljnje eksploatacije i, u konačnici, izgradnje vršnoga podzemnog skladišta plina. S obzirom na to da na eksploatacijskom polju Grubišno Polje, osim samih bušotina, trenutačno nisu izgrađeni nikakvi proizvodni objekti niti infrastruktura pa ne postoji drugi način „zbrinjavanja“ plina, sav dobiveni plin u procesu ispitivanja spaljuje se na baklji uz samu bušotinu. Riječ je o kratkotrajnom, ali nužnom tehnološkom procesu koji se obavlja u fazama tijekom nekoliko dana. Spaljivanje plina na instaliranim bakljama izvodi se na potpuno siguran način, uz primjenu svih zakonski propisanih mjera zaštite od požara, zaštite okoliša i sigurnosti ljudi i imovine.