U fokusu nove Vlade demografska obnova i učinkovita uprava

Demografska obnova, učinkovita javna uprava, decentralizacija regionalne samouprave te solidarni i održivi zdravstveni sustav dio su Programa nove Vlade koju će premijer Andrej Plenković predstaviti u Saboru.

Što se tiče demografske obnove, u programu se kao cilj ističe zaustavljanje dugotrajnog prirodnog pada stanovništva te iseljavanja mladih i obrazovanih.  Mjere populacijske politike uključit će izmjenu naknade za prvorođeno dijete, naknade za drugih šest mjeseci rodiljskog dopusta. Predviđene su i izmjene prava i statusa roditelja-odgajatelja u obitelji sa četvero i više djece, uz osiguranje minimalnog i podizanje postojećeg životnog standarda.

Vlada će pružati pomoć u stambenom zbrinjavanju obitelji kroz poticanu stanogradnju i subvencioniranje kamata na stambene kredite i za izgradnju kuća. Posebnim mjerama poticat će se naseljavanje i zapošljavanje u ruralnim sredinama u cilju ravnomjernoga razvoja svih krajeva Hrvatske.

Usvojit će se i obiteljsku politiku kojom će se osnažiti obitelj, provoditi politike koje pomažu usklađivanju rada i obiteljskog života, te se usmjeriti na instrumente koji su dokazano imali pozitivan utjecaj na demografske trendove. U planu je i osnivanje alimentacijskog fonda za djecu u jednoroditeljskim obiteljima kao jamstvo zaštite djece od nemara i zanemarivanja.

Ubrzat će se rad uprava i sudova, mijenja se Ovršni zakon 

U području javne uprave pojednostavit će se pravila i ubrzati rad uprave i sudova, a cilj je i sustav javne nabave učiniti transparentnim. Poduzet će se koraci za stavljanje u funkciju državne imovine i razvoj digitalnog društva, kao ključan korak za daljnji gospodarski razvoj.

U javnom sektoru provest će se depolitizacija, poticati profesionalizam, stručnost i osigurati nagrađivanje temeljem rezultata rada svakoga zaposlenika.

Vlada će digitalizirati sve procese javne uprave kako bi proširili e-usluge građanima i poduzetnicima i tako osigurala brzu i kvalitetnu uslugu, bez prilaganja dokumentacije koja je već u posjedu nekog tijela javne uprave.

Pristupit će se i temeljitoj analizi postojećeg izbornog sustava kako bi se ispravili njegovi nedostatci, neusklađenosti između Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i Zakona o izbornim jedinicama, te prevelika odstupanja u broju birača po izbornim jedinicama. Cilj je u potpunosti poštovati ustavno načelo neovisnosti sudske vlasti te isključivanja utjecaja politike u postupku imenovanja pravosudnih dužnosnika.

Unaprijedit će se organizacija pravosudnih tijela s ciljem jačanja pravnih institucija i smanjivanja broja neriješenih predmeta. Učinkovita borba protiv korupcije jedan je od ciljeva Vlade koja će stvoriti pretpostavke za još snažniju borbu protiv svih vrsta kriminala i korupcije u cilju učinkovitog kaznenog progona, uz istovremenu zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda građana.

Vlada će pomoći građanima koji imaju blokirane račune izmjenama Ovršnog zakona, kreiranjem dugotrajne sheme za otplatu dugova blokiranih građana, te će zaštititi građane onemogućavanjem uporabe valutne klauzule kod dugoročnih stambenih kredita u onim valutama uz koje nije vezana domaća monetarna politika.

Decentralizacija regionalne samouprave

Procesom decentralizacije Vlada će smanjiti razinu centraliziranosti u jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Regionalna politika bit će usmjerena ravnomjernom razvoju svih dijelova Hrvatske, poticanju stvaranja radnih mjesta, konkurentnosti, gospodarskog rasta, bolje kvalitete života i održivog razvoja. Politikom regionalnog razvoja pomagat će se slabije razvijenim područjima da osmišljavanjem razvojnih strategija i realizacijom projekata, uz stopostotno financiranje iz državnog proračuna i EU fondova, dostignu razvijenije krajeve Hrvatske.

U tu svrhu provest će se reorganizacija kako bi se poslovi obavljali na onoj razini koja može učinkovito odgovoriti na zahtjeve poduzetnika i građana, što uključuje novu raspodjelu odgovornosti i ukidanje preklapanja poslova, uz poticanje izvrsnosti i efikasnosti u radu i zadovoljavanju potreba lokalnog stanovništva. Poseban naglasak staviti će se na fiskalno i stručno jačanje jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Osnovat će se i Fond za regionalni razvoj koji će imati za cilj osigurati sredstva za potpomognuta područja koja će se koristiti za predfinanciranje projekata i pripremu projektne dokumentacije za EU fondove. Na temelju provedene analize, Vlada će u partnerstvu s lokalnom i regionalnom razinom redefinirati statističke NUTS 2 regije i izmijeniti kartu regionalnih potpora za novo programsko razdoblje.

Ukidaju se liste čekanja u bolnicama za hitne postupke 

Mirovinski, zdravstveni i socijalni sustav zadržat će načelo solidarnosti, no sustav socijalne skrbi čekaju reforme u cilju smanjenja siromaštva i zaštite najosjetljivijih skupina društva.

Definirana minimalna sredstava bit će zajamčena svakom građaninu, izradit će se Strategija socijalnog stanovanja, a u planu je i provedba programa pomoći djeci iz siromašnih obitelji, beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama društva.

Zdravstveni sustav osigurat će kvalitetnu i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu na cijelom području Hrvatske, a nastavit će se s njegovom racionalizacijom i financijskom stabilizacijom.

Ukinut će se liste čekanja u bolnicama za žurne preglede, a maksimalno 6 mjeseci čekat će se za pretrage ili zahvate koji nisu hitni.

Bit će definirana tzv. “zdravstvena košarica” u sklopu osnovne zdravstvene zaštite, nastavit će se s izradom Nacionalnog plana razvoja bolnica i izgradnjom nove dječje bolnice, a u planu je i osnivanje Instituta za djecu.

Palijativni bolesnici dobit će skrb 24 sata na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, a osigurat će se i bolji radni i financijski uvjeti za liječnike kako bi se zaustavio odljev zdravstvenog kadra iz Hrvatske.

Nastavlja se s reorganizacijom Hitne medicinske pomoći, a u planu je funkcionalna integracija zavoda za hitnu medicinu s pružateljima primarne zdravstvene zaštite objedinjenim hitnim bolničkim prijemom.

Zbog dugoročne neodrživosti hrvatskog mirovinskog sustava, provest će se izmjene u mirovinskom sustavu i pružiti primjerenu skrb za starije građane, kako bi im se osigurao dostojanstven život nakon završetka radnog vijeka.

Vlada planira povećati mirovine za 5 posto do kraja mandata, uvesti nacionalnu mirovinu te omogućiti dobrovoljni ostanak na tržištu rada i nakon 65. godine života. (Agencije)

You may also like

0 comments