Trgovački sud u Zagrebu u srijedu je objavio rješenje prema kojem se tvtki KCV savjetovanje, vlasniku pet posto udjela u Europapress Holdingu (EPH), odbija zahtjev da se tvrtki Com.Com, u vlasništvu Ninoslava Pavića, izda privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja vlasničkog udjela u EPH, najvećoj novinsko-izdavačkoj kući u Hrvatskoj.

Prema sudskom rješenju, zahtjev KCV savjetovanja iz veljače ove godine za osiguranje nenovčane tražbine i potvrdu ugovora o prijenosu poslovnog udjela u EPH, odbijen je jer nije bila dostavljena valjana isprava kojom se dokazuje uplata od 750.000 eura za petpostotni udjel u toj medijskoj kompaniji. U zahtjevu KCV savjetovanja ističe se da je ta tvrtka još u veljači 2014. s tadašnjim suvlasnicima EPH – Pavićevom tvrtkom Com.Com i Ost Holdingom GmbH (dijelom njemačkog WAZ-a – kasnije Funke Mediengruppe) sklopila sporazum o uređenju međusobnih odnosa i prodaji poslovnih udjela. Navodi se i da su bivši većinski suvlasnici EPH tada preuzeli obavezu da će svatko od njih s KCV savjetovanjem sklopiti ugovor o prijenosu poslovnih udjela kojim će navedenoj tvrtki prenijeti sve svoje preostale poslovne udjele u kompaniji.

Ističe se i da je KCV savjetovanje 21. veljače 2014. uredno platilo naknadu ugovorenu sporazumom te na račun Ost Holdinga GmbH doznačilo 750.000 eura nakon čega je to društvo ispunilo svoje dio obaveze, dok Pavićev Com.Com to nije učinio ni nakon pisanih i usmenih poziva.

Stoga je KCV savjetovanje ustvrdilo kako iz ponašanja Pavićeva Com.Coma jasno proizlazi kako izbjegava izvršiti obvezu prijenosa svog poslovnog udjela u EPH na predlagatelja osiguranja kao stjecatelja. U svom zahtjevu KCV je istaknuo i da Com.Com na taj način može taj svoj udio prenijeti na treću osobu kao stjecatelja u dobroj vjeri ili može založiti poslovni udjel u korist treće osobe protiv koje zahtjev za prijenos ili oslobođenje poslovnog udjela neće biti moguće postaviti pa bi za KCV savjetovanje mogla nastati nenadoknadiva šteta.

U obrazloženju sudskog rješenja navodi se i da je sporazum KCV i bivših suvlasnika EPH sklopljen prije nego što je zagrebački odvjetnik Marijan Hanžeković preuzeo 90 posto te kompanije u predstečajnoj nagodbi preuzevši obvezu isplate vjerovnika Hypo grupe. Navedeno je i da je KCV savjetovanje tada imalo pet posto vlasništva EPH temeljem ugovora s Ost Holdingom GmbH. Sud je zaključio i da KCV savjetovanje nije dokazalo namjeru Pavićeva Com. Coma da svoj poslovni udjel u EPH prenese na treću osobu protiv koje predlagatelj osiguranja neće moći postaviti zahtjev za prijenos poslovnog udjela. Tvrtka KVC savjetovanje registrana je kao društvo sa ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge sa sjedištem u Zagrebu kojem je jedini osnivač Hrvoje Cesar, konzultant koji je i vodio operativne poslove u predstečajnoj nagodbi EPH. Taj je posao odradila tvrtka Intel konzultanta Marijana Kostrenčića, ujedno i bivšeg osnivača tvrtke KVC savjetovanje koji je u tijeku predstečajne nagodbe EPH u medijima isticao da “nije u nikakvim vlasničkim odnosima s EPH-om niti će to biti”.

Related Posts