Traje regionalna konferencija procjene utjecaja na okoliš

Priopćenje
U Vodicama, u Hotelu Olympia Sky, jučer je počela IV. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš koja je već zauzela svoje istaknuto mjesto u regiji, a prepoznata je i šire kao važan i jedinstveni događaj takve vrste u Europi.

Konferencija je okupila oko 300 sudionika iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije: predstavnike tijela državne uprave, ovlaštenike na poslovima zaštite okoliša, poduzetnike i investitore te udruge civilnog društva, koji će naredna dva dana raspravljati o aktualnim temama iz područja zaštite okoliša.

Događaj organizira Hrvatske udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša pod pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i brojnih ministarstava te uz partnersku podršku UNECE-a (United Nations Economic Commission for Europe) i gospodarsko-interesnog udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske.

Konferenciju je službeno otvorio predsjednik Organizacijskog odbora dr. sc. Nenad Mikulić. Zahvalio je svim sudionicima, sponzorima i pokroviteljima te uveo u sadržaj dvodnevnog događaja. „Bit će prezentirano oko 100 stručnih i znanstvenih radova, a prezentacije će se izlagati u tri tematski odvojene sekcije. U sekciji Procjene utjecaja na okoliš sudionici će imati prilike slušati o različitim metodologijama i alatima koji se koriste u procjeni, rezultatima i iskustvima s projekata, ali i o očekivanjima šire zajednice od postupaka koji se provode. Sekcija Strategije zaštite prirode i okoliša bavi se novim elementima i postignućima u strateškoj procjeni utjecaja strategija, izazovima s kojima se ovlaštenici susreću. Sekcija Održivog i uključivog razvoja, pak, obrađuje i teme indirektno vezane za okoliš i prirodu, poput financiranja projekata, uloge organizacija civilnog društva i komunikacije između dionika“, istaknuo je Mikulić te posebno naglasio da je cilj konferencije okupiti sve sektore koji primjenjuju rezultate postupaka zaštite okoliša i prirode.

Osim tradicionalnih sekcija, održat će se i dva okrugla stola: Obnovljivi izvori energije i Natura 2000 te Prostorno uređenje i postupci zaštite okoliša. „Teme stolova nisu slučajno odabrane. Uređenje i zaštita prostora je uskom suradnjom prostornih planera i stručnjaka zaštite prirode i okoliša, primjenom postupaka Strateške procjene i postupka ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu, dobila instrumente kojima se na strateškoj razini razmatraju pitanja zaštite prirode i okoliša. I upravo o toj suradnji i razumijevanju potrebe naših postupaka ovisi konačna kvaliteta dokumenata prostornog uređenja – glavnog instrumenta zaštite našeg prostora i okoliša. Obnovljivi izvori energije više nisu nekoliko egzotičnih polja vjetroelektrana sa simboličnim udjelom kapaciteta u ukupnim energetskim bilancama zemalja. Danas je to značajan dio energetskih kapaciteta koji se snažno i dalje razvija. I dok su utjecaji vjetroelektrana većim dijelom prepoznati, okrugli stol o obnovljivim izvorima energije trebao bi i ponuditi odgovore na pitanja koje stručne izazove stavlja pred nas razvoj solarnih elektrana“, pojasnio je Mikulić.

U ime Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prisutne je pozdravila pomoćnica ministra Sanja Šaban. „Za dugoročno održiv razvoj od iznimnog je značenja primjena principa integralnog planiranja, a strateška procjena utjecaja na okoliš predstavlja jedan od alata takvog pristupa. Ona daje smjernice u fazama razvoja, planova i programa na temelju prihvatljivih i ekonomski učinkovitih analitičkih metoda i tehnika te ba proaktivan način promiče transparentnost u postupku odlučivanja javnosti u samom postupku“, istakla je Šaban.

Organizatorima je čestitala i Adriana Grzunov iz Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK. „U HGK već dugi niz godina djeluje Zajednica za zaštitu okoliša u gospodarstvu koja je u svojim aktivnostima nastojala raditi na podizanju svijesti o važnosti strateške procjene utjecaja na okoliš. Pokrenuli smo i inicijativu osnivanja novog Udruženja koje bi okupljalo tvrtke koje se bave stručnim poslovima u zaštiti okoliša. Inicijativom želimo povećati vidljivost ove važne djelatnosti te unaprijediti suradnju sa stručnim udrugama, ministarstvom, akademskom zajednicom i ostalim dionicima u zaštiti okoliša. S Hrvatskom udrugom stručnjaka zaštite okoliša i prirode već imamo dobru suradnju te je ovime u budućnosti želimo dodatno osnažiti i poboljšati“, poručila je Grzunov.

U ime Šibensko-kninske županije koja je aktivno uključena u borbu protiv klimatskih promjena prisutne je pozdravila Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove. „U zaštiti okoliša pred nama je još dosta posla. Prvi na listi prioriteta je svakako sanacija lokacije onečišćene otpadom tzv. crna točka u sklopu bivše tvornice vijaka TVIK u gradu Kninu. U tijeku su aktivnosti pripreme Programa sanacije te lokacije koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode, a u što smo kao županija aktivno uključeni. Koncept održivog razvoja vrlo je bitno, više nego ikad, ugraditi u sve naše politike i djelovanja. Iako nas pomalo plaše sve ocjene o potrebi procjene, strateške procjene, ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i ostali postupci, svjesni smo da je nužno pronaći pravu mjeru između razvoja i zaštite, a to je jedino moguće upravo kroz sve ove postupke i procedure“, naglasila je Matešić.

Nakon svečanog otvorenja, krenula su uvodna predavanja o aktualnoj problematici u sektoru. Anamarija Matak, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike, naglasak je stavila na novo programsko razdoblje 2021. – 2027. koje donosi nove uvjete za projekte koji će se sufinancirati sredstvima EU. Nabrojala je i izazove s kojima se susreću te naglasila dugotrajnost samih postupaka, što je problem s kojim se suočavaju i druge države članice. U nekim državama, naime, postupci traju od pet do 27 mjeseci. „Europska unija razmatra osnivanja nekih instrumenata i mehanizama gdje bi se na jednom mjestu ishodile sve dozvole. Jedna od mogućnosti je osnivanje jednog tijelo na razini države i u okviru tog tijela provesti sve postupke zaštite prirode i okoliša koji završavaju jednom odlukom“.

Vesna Kolar-Planinšič iz slovenskog Ministarstva za okoliš i prostorno planiranje okoliša prezentirala je iskustva Slovenije te održala predavanje na temu kvalitete strateške procjene utjecaja na okoliš za planove i programe u EU kontekstu.

Tina Klemenčić iz slovenskog Zavoda za zaštitu prirode, pak, je govorila o migracijskim i kompenzacijskim mjerama te iskustvima u progovorima oko tih mjera s Europskom komisijom.

You may also like