Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa!

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u srijedu je većinom glasova odlučilo da je prvi potpredsjednik Vlade i čelnik HDZ-a Tomislav Karamarko u sukobu interesa jer njegovi privatni interesi mogu utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, kao i da zbog potencijalnog sukoba interesa ne može sudjelovati u procesima donošenja odluka vezanim uz arbitražne postupke koji se vode između Hrvatske i MOL-a, kao niti u donošenju odluka koje se odnose na Inu.

“Iznošenjem osobnih stavova i prijedloga kojima se zalagao za povlačenje Hrvatske iz arbitražnih postupaka koji se vode između Hrvatske i MOL-a, osobito na sastanku Vijeća za suradnju održanom 5. svibnja 2016. godine, između predstavnika Domoljubne koalicije i Mosta, dužnosnik Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa”, stoji u odluci Povjerenstva donesenoj nakon dvosatne sjednice.

Sukob interesa povjerenstvo je utvrdilo temeljem članka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji navodi da sukob interesa dužnosnika postoji ako je njegov privatni interes u suprotnosti s javnim, a posebice kada taj privatni interes može utjecati na nepristranost u obavljanju javne dužnosti.

Povjerenstvo je utvrđivalo je li Karamarko u sukobu interesa jer je tvrtka “Drimia“, njegove supruge Ane, dvije godine imala ugovor s tvrtkom Josipa Petrovića “Peritus savjetovanja“ u razdoblju nakon dolaska Karamarka na čelo HDZ-a, a prije njegova dolaska u Banske dvore, te zbog toga što je u prijateljskim odnosima s Petrovićem koji je zastupnik i savjetnik MOL-a, s kojim je hrvatska država zbog Ine u dva postupka arbitraže.

Povjerenstvo je temeljem istih zakonskih odredbi zaključilo da Karamarko ne može sudjelovati u procesima donošenja odluka vezanim uz arbitražne postupke koji se vode između Hrvatske i Mola, kao niti u donošenju ostalih odluka koje se odnose na Inu. “Zbog osobnih i poslovnih odnosa koji su postojali između dužnosnika i Josipa Petrovića, dužnosnik Tomislav Karamarko nalazi se u situaciji u kojoj privatni interesi mogu utjecati na njegovu nepristranost u obnašanju dužnosti prvog potpredsjednika Vlade te time i u situaciji mogućeg sukoba interesa… zbog koje ne može sudjelovati u procesima donošenja odluka vezanih uz arbitražne postupke”, navodi Povjerenstvo dodajući da Karamarko ne može sudjelovati ni u donošenju ostalih odluka koje se odnose na Inu.

Navodi i da je Karamarko povrijedio načela djelovanja dužnosnika prema kojima u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana, kao i načelo da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba, a koje su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti.

Propustom deklariranja da su u razdoblju prije stupanja na dužnost prvog potpredsjednika Vlade postojali poslovni odnosi koji Karamarka povezuju s Petrovićem, koji putem trgovačkog društva “Peritus savjetovanje” obavlja niz obavještajnih i savjetodavnih usluga za MOL, osobito u situaciji kada su ga novinari pitali da pojasni svoj odnos s Petrovićem, Karamarko nije postupao u skladu s obvezom očuvanja vlastite vjerodostojnosti i povjerenja građana kao i savjesnog, odgovornog i nepristranog obnašanja dužnosti prvog potpredsjednika Vlade, odlučilo je Povjerenstvo.

Predmet je pred članovima Povjerenstva izložio Davorin Ivanjek, a od odlučivanja se izuzeo Boris Spudić jer je bio Karamarkov savjetnik dok je on bio ministar unutarnjih poslova. Ivanjek je, prije nego se Povjerenstvo povuklo na kratkotrajno vijećanje te objavilo odluku, pročitao sva očitovanja koje su stigla u Povjerenstvo, među ostalima Ane Karamarko, Josipa Petrovića, Vlade te nazočnih na sastanku Vijeća za suradnju.

Povjerenstvu je predložio da utvrdi mogući Karamarkov sukob interesa, koji sam po sebi još nije realiziran “jer dužnosnik nije do sada sudjelovao u donošenju odluka” od bitnog značaja za Inu, a sudjelovanje na sastanku Vijeća za suradnju ocijenio je kao postupanje stranačkog čelnika, a ne dužnosnika.

Drukčijeg su stajališta bile članica Povjerenstva Branka Lukačević-Gregić te predsjednica Povjerenstva Dalija Orešković. Obje su smatrale da je Karamarko bio u sukobu interesa jer se na sastanku Vijeća za suradnju, kao prvi potpredsjednik Vlade zalagao za povlačenje Hrvatske iz arbitražnih postupaka, a da prethodno nije javno deklarirao privatne i poslovne odnose s Petrovićem.

Povjerenstvo je donijelo i odluku da da ne pokreće postupak u dva slučaja vezana uz Karamarkove poslovne udjele u tvrtki “Soboli”, odnosno o tome je li ih prenio na drugu osobu nakon što je 2006. postao šef obavještajne službe. Povjerenstvo je utvrdilo da u tom slučaju nema nikakvih novih činjenica u odnosu na njihovu odluku iz 2014. godine o nepokretanju postupka.

You may also like

0 comments