Termoelektrana Rijeka ostaje konzervirana i održavat će se u tom statusu te se, ako zatreba, pokrenuti, a jedna od mogućnosti je proizvodnja toplinske energije za Ininu rafineriju u Urinju, rečeno je u utorak nakon sastanka predsjednika Uprave HEP-a Perice Jukića i primorsko-goranskog župana Zlatka Komadine. TE Rijeka održavat će se u ‘hladnom’ stanju i ostati u sustavu pripravna da se uključi, ako bi to bilo potrebno u slučaju ekstremnih uvjeta, suše ili smanjenja snage nuklearne elektrane. Vrlo brzo, u roku od 160 sati, TE Rijeka se može ponovno staviti u mrežu, a u stanju konzervacije može biti koliko je potrebno, kazao je Jukić.

“Neće se dogoditi ništa što bi ugrozilo opstojnost ove lokacije, njenih ljudi koji ovdje rade… Danas se u Europi termoelektrane ne razgrađuju, osim onih izuzetno starih”, rekao je Jukić. U TE Rijeka je oko 150 zaposlenih, a čelnik HEP-a poručuje da otpuštanja neće biti. Za zbrinjavanje zaposlenika napravljen je poseban program koji, među ostalim, uključuje i prebacivanja ljudi na lokaciju Plomin. Sudionici sastanka naglašavaju i kako je budućnost TE Rijeka u suradnji s Inom u Urinju jer nakon završetka modernizacije rafinerije, TE može ponovno biti u pogonu i isporučivati toplinsku energiju Ininim pogonima. “Dogovorili smo da ispitamo mogućnost isporuke toplinske energije prema Ininoj rafineriji”, rekao je Jukić ističući da u tom slučaju postoji i apsolutna opravdanost za rekonstrukciju i modernizacije TE Rijeka i prelazak s teškog loživog ulja na prirodni plin kao energent.

Na upit o prijašnjim najavama prelaska TE Rijeka na plin, Jukić odgovara kako su cijene plina još uvijek previsoke. “TE Rijeka nema budućnost radeći na ovo gorivo, jedina njezina moguća opcija je da Ina, koja ima potrebu, krene iskreno u modernizaciju i završetak procesa obrade teških ostataka”, ističe i župan Komadina, ističući kako u tom slučaju TE Rijeka ima svu logiku da se rekonstruira i revitalizira na prirodni plin. “Vjerujem da će društveno odgovorno ponašanje Ine biti u tom pravcu, mada do sada ne mogu reći da je bilo previše takvo”, kazao je Komadina.

Čelnik HEP-a je odgovarajući na pitanja novinara jesu li visoke temperature utjecale na proizvodnju električne energije, kazao kako nisu uzrokovale probleme, kako su se na vrijeme osigurali, ali i kako smo ovisni o uvozu električne energije. Naše hidroelektrane su radile, ali znatno manje od plana u zadnja dva mjeseca kad su bile suše, tako da smo to kompenzirali s nekim termoelektranama i uvozom, rekao je Jukić, poručujući da, ako suša i potraje, opskrba električnom energijom neće biti upitna.

Related Posts