Zelena zona

Ukupan kapacitet vjetroelektrana Europske unije dosegnuo je u 2014. godini 129 gigavata i pokriva 8 posto europskih potreba za električnom energijom, što je jednako ukupnoj godišnjoj potrošnji Belgije, Nizozemske, Grčke i Irske. Prema izvješću Zajedničkog centra za istraživanje – Joint ...

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj i javne pozive za energetsku obnovu višestambenih zgrada vrijedne više od 100 milijuna kuna. Energetska obnova koja se sufinancirapodrazumijeva povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjenu vanjske stolarije te zamjenu ili unaprjeđenje sustava grijanja. Također, u obnovu je ...