Porezna uprava

Porezna uprava procjenjuje da će za 2016. godinu broj poreznih obveznika za koje će se provesti redovni i posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak biti u okvirima prošle godine, kada je obrađeno više od 1,2 milijuna poreznih obveznika te ...

Porezna uprava objavila je u petak da je u primjeni posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2015. godinu uputila pozive poreznim obveznicima za koje je prepoznala da mogu ostvariti određena prava, ali i onim koji moraju ispuniti određene ...

Plaće u Hrvatskoj ne isplaćuju ukupno 6.936 poslodavaca, koji zapošljavaju 22.792 radnika, pokazuju najnoviji, ažurirani podaci Porezne uprave koji se odnose na neisplatitelje plaća za razdoblje obračuna od siječnja do srpnja ove godine. Statistički pregled poreznih obveznika, poslodavaca koji prema ...

Neisplaćena plaća ubuduće će biti razlog za pokretanje stečaja po službenoj dužnosti. Kako neslužbeno doznajemo, pokretanje stečaja po službenoj dužnosti bit će ugrađeno u novi stečajni zakon. Prijedlog tog zakona, kojim se regulira pitanje pokretanja predstečajne nagodbe kao i stečaja, ...