oris Lalovac

Premijer je kasno popodne najavio da će Vlada na godinu dana zamrznuti tečaj švicarskog franka na razinu prije posljednjeg skoka. Je li to pravo rješenje za kreditne dužnike u toj valuti? Treba li dugoročno sve kredite u švicarskim francima prebaciti u ...