Oprost duga

Vlada širi paket pomoći najugroženijima. Ministar financija Boris Lalovac traži način uvođenja poreznih olakšica na kamate za stambene kredite za dio najvećih dužnika. Inače, ta mjera je kao opća porezna olakšica ukinuta 2010. godine. Rješavanje prezaduženosti očito postaje glavni posao ...