Javna uprava

U Srbiji bi tijekom 2016. godine bez posla u javnoj upravi trebalo ostati ukupno oko 35.000 ljudi, a prvih 14.000 otkaza uslijedit će već u siječnju, predviđa dokument o fiskalnoj strategiji koji je usvojila srbijanska vlada. Fiskalnom strategijom za sljedeće ...

Beograd – Vlada Srbije se u okviru aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) obavezala na sprovođenje niza reformskih mera – od rešavanja problema makroekonomskih neravnoteža do reformisanja državnih preduzeća. U okviru Memoranduma o ekonomskim i finansijskim merama za period 2015-2017. ...

Savet za reformu javne uprave, kojim je predsedavala ministarka državne uprave Kori Udovički, usvojio je danas polazne osnove za predlog zakona kojim će se regulisati smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, koje će biti sprovedeno do kraja 2017. godine. Predlog ...