HRK

Stabilizacija tržišta valuta. Prema posljednjim podacima koje je objavio HNB sukladno novoj metodologiji ESA 2010, ukupni depoziti poslovnih banaka (koji čine depozitni novac te oročeni i štedni kunski i devizni depoziti) krajem prosinca 2014. iznosili su 244,5 milijardi kuna što ...