Eko Kvarner

U slučaju LNG terminala kod Omišlja to nije slučaj, ističe Eko Kvarner, dodajući da se informacije o održanim sjednicama dobijaju naknadno, bez zapisnika i detaljnijih informacija, a članovi povjerenstva su nepoznati javnosti. „Sve je to najbolje bilo vidljivo na javnom ...

Ekološka udruga Eko Kvarner ocijenila je u nedjelju da je Strateška studija utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu “sramotan uradak” napravljen da opravda znatan utjecaj na okoliš te da studiju treba odbaciti, a ...