Depoziti

Najnoviji podaci Hrvatske narodne banke (HNB) pokazuju da su ukupni depoziti poslovnih banaka krajem svibnja ove godine iznosili 240,9 milijardi kuna što je za 6,9 milijardi kuna ili 3 posto više nego u svibnju lani, a to po ocjeni analitičara ...

Stabilizacija tržišta valuta. Prema posljednjim podacima koje je objavio HNB sukladno novoj metodologiji ESA 2010, ukupni depoziti poslovnih banaka (koji čine depozitni novac te oročeni i štedni kunski i devizni depoziti) krajem prosinca 2014. iznosili su 244,5 milijardi kuna što ...

Odljev depozita iz grčkih banaka mogao bi primorati vlasti da ograniče količinu novca koju štediše mogu povući iz banaka. Ograničavanjem povlačenja bankovnih depozita premijer Aleksis Cipras mogao bi dobiti na vremenu i donekle si olakšati poziciju u pregovorima o restrukturiranju ...