Blue Sky M

Krijumčari i dalje pronalaze nove metode kako prokrijumčariti ljude u Europu. Prije svega se radi o izbjeglicama iz Afrike. EU reagira bespomoćno uskogrudno. U Europu je 2014. godine ilegalno ušlo više od 276.000 ljudi. To je skoro 140 posto više ...