Biodizel

ORaH je danas pozvao Vladu RH, Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Sindikate i druge odgovorne dionike da se hitno preispitaju svi strateški planovi i kapitalne investicije od datuma ulaska MOL-a u strukturu vlasništva Ine i njihova realizacija s naglaskom ...