Svjetska organizacija za zaštitu prirode potiče razvoj jedinstvenog standarda u BiH

Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) okupila je danas u Banjoj Luci predstavnike brojnih organizacija i institucija koji će u narednom periodu raditi na uspostavi jedinstvenog FSC (Forest Stewardship Council) standarda za Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o jednoj od aktivnosti koju WWF provodi unutar projekta promoviranja odgovornog gospodarenja šumama BiH koji financira “Ikea”, tvornica skandinavskog modernog namještaja i pokućstva. Nakon predstavljanja plana rada radne grupe koja će pripremati jedinstveni FSC standard za cijelu Bosnu i Hercegovinu te prihvaćanja kriterija za članstvo, odabrana su 24 člana grupe: predstavnici šumarske i drvne industrije, nevladinog sektora, zaštićenih područja, institucija i fakulteta, vlasnici privatnih šuma…

Projekt – “Promoviranje održivog gospodarenja šumama kao potpora održivom razvoju u Bosni i Hercegovini” – nastavak je uspješno zaključenog dvogodišnjeg projekta tokom kojeg je FSC certifikatom certificirano 56.000 hektara šuma u Tuzlanskom kantonu, dok su podaci o šumama visoke zaštitne vrijednosti u Tuzlanskom kantonu ugrađeni u HABEaS internetsku bazu te je poduzeće Ramex d.o.o. dobilo FSC CoC certifikat čime se zaokružila proizvodnja drva i njegova prerada na održiv i odgovoran način.

Prvi od četiri planirana sastanka održan je u Banjoj Luci, a svaki idući bit će u nekom drugom gradu BiH. (Energetika.ba)