Švicarci traže novac od migranata radi podjele troškova

Izbjeglice koji dolaze u Švicarsku morat će predati državi svaku imovinu vrijednu više od 1000 švicarskih franaka kako bi pomogli u plaćanju svojeg boravka, javlja televizijska postaja SRF uvodeći praksu sličnu onoj u Danskoj koja je naišla na oštre primjedbe humanitarnih organizacija.

Ta televizija prikazala je potvrdu za koju izbjeglica iz Sirije kaže da ju je dobio od vlasti kada je morao predati više od polovice gotovine, koja je ostala njegovoj obitelji nakon što je platila krijumčarima da im pomognu stići u Švicarsku. Prikazan je i letak za izbjeglice na kojem stoji: Ako imate imovinu vrijednu više od 1000 švicarskih franaka, kada stignete u prihvatni centar morate je predati, a zauzvrat ćete dobiti priznanicu.

SRF navodi izjave vlasti zaduženih za migrante (SEM) koje opravdavaju tu mjeru te kažu da zakon poziva tražitelje azila i izbjeglice da doprinesu, kada je moguće, troškovima razmatranja njihova zahtjeva za azil te troškovima socijalne pomoći. Osim toga, izbjeglice koji dobiju pravo ostati i raditi u Švicarskoj morat će se odreći deset posto svoje plaće do najviše deset godina, odnosno dok ne plate 15.000 franaka.

You may also like