Sukob Austrije i Britanije oko gradnje nuklearke

Budućnost nuklearnog projekta Hinkley point C prilično je neizvjesna. Tu su politički, ali i stručni problemi oko projekta. Naime, brige o troškovima i sigurnosti Arevine EPR tehnologije, koja treba biti primijenjena u projektu, raste. Francuski sigurnosni regulatori izrazili su brige da je čelik, koji se koristi u tlačnoj posudi koja čuva od radijacije iz reaktora, preslab, pa Areva najavljuje izmjene u projektu, što će oduzeti vrijeme na dodatne provjere.

S druge strane, austrijski kancelar Werner Faymann najavio je ovih dana da će vlada uložiti prigovor Europskom sudu pravde protiv tog projekta, što podržava i Luksemburg, koji uskoro preuzima predsjedavanje Europskim vijećem, kao i veći broj kompanija i gradova. Beč se protivi nuklearnoj energiji koju smatra skupom i ekološki opasnom, a iako je godinama uvozila energiju iz čeških i njemačkih nuklearki taj je uvoz zabranjen početkom ove godine. Austrijski prigovor britanskom projektu tiče se takozvanog strike-price mehanizma, u kojem uskaču državne potpore ako veleprodajna cijena energije padne ispod određenog nivoa. Do sada ta je shema bila korištena samo kod obnovljivaca.

EK je u listopadu 2014. odobrila državnu pomoć projektu, a britanska vlada uspjela je raspršiti sumnje Komisije da li je državna pomoć potrebna za rješavanje manjavosti na tržištu, te je potvrdila da će potrošači imati koristi od projekta. S EDF-om i Arevom je dogovorena otkupna cijena struje od 92,5 funti po MWh u narednih 35 godina, s mogućnošću da država nadoknadi gubitak ako cijena struje bude viša od te razine. Prva jedinica NE trebala bi s radom početi 2023. Britansko Ministarstvo za energiju i klimatske promjene kazao je da će realizacijom projekta kućanstva uštedjeti 74 funte po MWh godišnje od 2026. do 2030. a EK je procijenila da će državni trošak u tom periodu biti između 4,78 i 17,6 milijardi funti.

Predsjednik EUFORES-a Claude Turmes ističe da je britanska odluka od subvencionira projekt politički motivirana te da stoji na “vrlo kliskom pravnom tlu”. “U EU povelji stoji da se državna pomoć može dati samo u iznimnim slučajevima, a Hinkley point ne osigurava takvu iznimnu sigurnost opskrbe, jer Britanija ima druge načine da postigne sigurnu opskrbu, kao što su primjerice jeftinije interkonekcije i obnovljivci. Tehnički, nije riječ o hitnoj situaciji”, kaže Turmes. Europski povjerenik za energetiku i klimatske promjene Miguel Canete priznaje ulogu nuklearne energije u europskom energetskom miksu a Komisija je tu da utvrdi najbolje standarde sigurnosti, kazao je za Politico.

You may also like