Strategija prostornog uređenja imat će utjecaja na eksploataciju ugljikovodika

Zagreb – Ako se ugljikovodici i pronađu trebat će uskladiti Strategiju i planove nižeg reda.

Slobodna Dalmacija piše da će, pokažu li istraživanja da u jadranskom podmorju ima ugljikovodika, država u cilju legalne eksploatacije u teritorijalnom moru morati mijenjati Strategiju prostornog uređenja. Tu strategiju donosi Sabor, a svi planovi nižeg reda moraju s njom biti usklađeni. Eksploatacijska polja nisu ni mogla biti unesena u postojeću Strategiju jer nije poznato gdje bi se ona mogla nalaziti. U AZU kažu da je Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika lex-specialis i nadređen je propisima o prostornim planovima.

Dakle, istraživanje je dozvoljeno na cijelom teritoriju države, ali sama eksploatacija mora se definirati unutar prostornih planova. To znači da će županije, gradovi i općine morati mijenjati svoje prostorne planove ako dođe do izmjene Strategije prostornog uređenja. Slobodna navodi da je Šibensko-kninska županijska skupština donijela zaključak o neprihvatljivosti istraživanja ugljikovodika na poljima 8,10 i 11 zbog blizine NP Kornati.

Taj zaključak neće imati utjecaja na istraživanja, ali ukazuje na nevoljkost lokalne zajednice da se eksploatiraju ugljikovodici na njezinom teritoriju. Iako ispada da se lokalci trebaju pokoravati nacionalnoj strategiji bivši pomoćnik ministra graditeljstva Zlatko Uzelac rekao je da usklađivanje lokalnih planova s državnima u nemalom broju slučajeva ide teško i mukotrpno.