Što su to futuresi?

Futuresi
Riječ dana u poslovnom svijetu, posljednja dva dana, svakako je futures. Što to podrazumijeva upitali smo profesora Ivora Altarasa Pendu sa sveučilišta Libertas. 

“Futuresi (hrv. ročnice) su ugovori o kupnji ili prodaju standardizirane imovine (najčešće robe ili financijskih instrumenta) na neki budući točno određeni datum. Trgovina ročnicama se obavlja na uređenim tržištima (burzama). Zbog činjenice što postoji imovina koja je u podlozi ročnice kao financijskog instrumenta, ona je u financijskom smislu izvedenica tj derivat. Cijena ročnica se mijenja dnevno s promjenom tržišne vrijednosti imovine čija je razmjena ugovorena ročnicom.

S obzirom na dnevnu promjenu cijene imovine u podlozi ročnice, a o čemu ovisi i cijena same ročnice, posrednici (brokeri) od svojih klijenata traže da daju polog (inicijalnu maržu) koja predstavlja određeni postotak početne cijene ročnice (najčešće je to oko 5% vrijednosti). Ako cijena ročnice padne ispod marže održavanja (unaprijed dogovoreni postotak inicijalne marže), posrednik zove klijenta da uplati razliku između dnevnog pada vrijednosti i viška inicijalne marže.

Ako klijent ne uplati sredstva po pozivu brokera on može ročnicu odmah prodati na tržištu i zatvoriti klijentovu poziciju, čime se anulira rizik neplaćanja. Ako cijena ročnice naraste, klijent je slobodan s računa povući razliku između dnevnog povećanja vrijednosti ročnice i dodatnog iznosa marže. Alternativno, klijent ne mora odmah podiči razliku novca s računa, već može čekati dan prodaje svojih ročnica i tada podiči tu razliku, ako je ukupni rezultat kretanja cijene ročnice za njega povoljan”, pojasnio je Altaras Penda za Energypress.

You may also like

0 comments