Sto milijuna eura za Brajiće

Vjetroelektrana
Ponuda konzorcijuma WPD Brajići jedina je formalno ispravna, tehnički i finansijski prihvatljiva za izgradnju vjetroelektrane na Brajićima, lokalitetu između Bara i Budve, navodi se u Odluci o utvrđivanju rang liste ponuđača.

U dokumentu Ministarstva ekonomije ističe se da je konzorcijum, koji čine njemačka kompanija WPD AG iz Bremena i njena ćerka firma Vjetroelektrana Budva iz Podgorice, jedini blagovremeno dostavio ponudu na tender i za izgradnju vjetroelektrane ponudio 101,3 miliona eura. “Tenderska komisija je, uvidom u dostavljenu ponudu, konstatovala da je ponuđena visina zakupnine od 2,5 EUR po kvadratu, finansijska sposobnost od oko 366,64 miliona EUR, tehnička sposobnost od 4,4 hiljade megavati, instalisana snaga elektrane od 100,8 megavati”, navodi se u Odluci.

Konzorcijum je ponudio i 21,6 miliona eura učešća domaćih kompanija i izgradnju nove vjetroelektrane na površini od oko 235,46 hiljada kvadrata. Kompanije i konzorcijumi zainteresovani za izgradnju energetskog objekta u Budvi i Baru dostavljali su ponude do 11. oktobra.

Njemačka kompanija WPD saopštila je početkom godine da je zainteresovana za gradnju vjetroelektrane na Brajićima u koju bi uložila od 100 do 110 miliona eura. Direktor WPD-a za Evropu Andreas Šole sastao se u februaru sa premijerom Duškom Markovićem i tom prilikom kazao da žele investiciju u Crnoj Gori, te da imaju znanja i mogućnosti s obzirom da su u cijeloj Evropi instalirali oko 4,5 hiljada megavata vjetrogeneratora.

U Crnoj Gori u pogonu je dvije godine vjetroelektrana Krnovo, dok je Možura komercijalnu proizvodnju struje počela prošle sedmice. U najavi je i izgradnja vjetroelektrane Gvozd, piše Investitor.me.

You may also like

0 comments