Srbijagas ima najveći profit među javnim poduzećima

Javna preduzeća u Srbiji su prošle godine imala ukupan neto dobitak u iznosu od 23,7 milijardi dinara, na čelu sa “Srbijagasom” čiji je profit više od polovine ovog iznosa.
Od 37 javnih preduzeća čiji je osnivač Srbija, pozitivan finansijski rezultat u 2017. godini ostvarilo je 31 javno preduzeće, dok je negativan neto rezultat, odnosno minus u kasi imalo šest javnih preduzeća, saznaje “Blic biznis” u Ministarstvu privrede.

Na listi najuspešnijih javnih preduzeća prošle godine ubedljivo prvo mesto pripalo je JP “Srbijagas”, koji je imao 16,7 milijardi dinara dobiti, a sledi EPS sa gotovo tri puta manjim iznosom profita od 6,4 milijardi dinara.

Na trećem mestu je JP “Jugoimport SDPR” koji je imao 3,1 milijardu dinara neto dobiti, zatim JP EMS sa tri milijarde i JP “Pošte Srbije” koje je ostvarilo 2,2 milijarde dinara profita. U tekstu se podseća da su javna preduzeća pre četiri godine bila u debelom minusu, sa zbirnim neto gubitkom od 65,3 milijardi dinara, a na listi je prednjačio “Srbijagas” koji je bio rekorder sa neto gubitkom od 51,4 milijarde dinara u 2014.

Već naredne 2015. godine, javna preduzeća su uspela da se popnu na zelenu granu i ostvare skroman dobitak u iznosu od oko 2,5 milijarde dinara. Na kraju 2016. godine, profit javnih preduzeća iznosio je 4,4 milijarde dinara, da bi u 2017. dostigao 23,7 milijardi dinara, donosi SEEbiz.

You may also like

0 comments