Srbija je u stanju pred kliničku smrt

Vlada Srbije uspešno je prošla prvu stepenicu fiskalne konsolidacije, jer je smanjenje budžetskog deficita i zaokret ka privrednom rastu bolji od očekivanja. To je izjavio profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin ali i naglasio da sledeća faza treba da bude podizanje nivoa privrednih aktivnosti i reindustrijalizacija zemlje, prenosi Tanjug.

Budžetski deficit je značajno redukovan, a od negativnih projekcija rasta sada se očekuje bar nulta stopa ili pozitivan privredni rast na kraju godine i to je ohrabrenje, rekao je Đuričin i naglasio da je neophodno podizanje nivoa ekonomske aktivnosti u Srbiji. Što se vraćanja na stari nivo plata i penzija, MMF, kako je istakao, insistira da se ukupni troškovi za plate smanje na sedam odsto BDP-a, a za penzije na 11 odsto i naglasio da će Vlada morati toga da se drži jer je to preduslov sporazuma iz predostrožnosti sa MMF-om. On smatra da nije održivo podizati plate i penzije pre nego što se stvori prostor za to povećanje iz privrednog rasta i naglašava da bi Vlada morala da vodi računa ne samo o sadašnjim već i budućim generacijama, posebno kada se ima u vidu da se uzimaju novi krediti da bi se finansirao deficit.

Ohrabrujući su rezultati fiskalne konsolidacije u prva četiri meseca ove godine, ali treba imati u vidu da je snaga srpske ekonomije sada takva da smo u pred fazi “kliničke smrti” i to najviše zbog deindistrijalizacije koja je sprovođena prethodnih godina i zato što naša ekonomija zavisi od uvoza i strane štednje, istakao je Đuričin i ponovio da je jedini izlaz reindustrijalizacija. “Finansijaka konsolidacija je nužno zlo, a posle toga treba da usledi faza investicija i restrukturiranja”, dodao je Đuričin i naglasio da je sada potreban industrijski i socijalni razvoj zemlje, uz podršku države, a ne da se sve prepusti “nevidljivoj ruci tržišta”. “Nevidljiva ruka tržišta više ne sme da bude alibi ni jednoj vladi u Srbiji za nečinjenje, jer se to promenilo i u ekonomskoj teoriji i praksi”, kazao je Đuričin.

Sada više ne treba da bude reči o tome da li postoji politička volja za reindustrijalizaciju u Srbiji, sada je to neminovnost, poručio je Đuričin, istakavši da za to treba dosta vremena i sredstava, ali to ne može spontano i “nevidljivom rukom tržišta” već uz sistemski plan Vlade. On je naglasio da je makroekonomske mere u Srbiji ubuduće treba da budu u funkciji privrednog razvoja i u skladu sa potrebama preduzeća. Kada je reč o zahtevima MMF-a za povećanje cena struje, Điričin je ocenio da je prirodno očekivanje MMF-a da počne otklanjenje cenovnih dispariteta, među kojima su najznačajnije cene struje, kao i da resursi koje kontroliše država budu ekonomski održivi. “Ne može to više da se odlaže i moramo se prilagoditi na trend rasta cena struje bar kao u regionu”, ocenio je Đuričin.