Spajaju li Njemačka i Francuska svoje razvojne banke?

Njemačka i francuska vlada zatražile su promjene u načinu europskog financiranja ekonomskih razvojnih projekata upozorivši da su dvije europske razvojne banke loše koordinirane te bi ih trebalo spojiti.
U dokumentu u koji je uvid imao Financial Times Berlin i Pariz pozvali su ekspertnu skupinu na razmatranje opcija za jasno razgraničenje mandata između Europske investicijske banke (EIB) sa sjedištem u Luksemburgu i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) iz Londona.

U dokumentu stoji kako bi skupina također trebala istražiti mogućnost “pune integracije” te dvije institucije.

Diplomati tvrde kako dokument odražava frustraciju njemačke i francuske vlade zbog preklapanja te dvije banke u projektima financiranja. Naime, EBRD je u vlasništvu 67 vlada i međunarodnih institucija, a osnovana je krajem Hladnog rata radi pomoći bivšim komunističkim državama u tranziciji u tržišno gospodarstvo.

Iako u nazivu ima prefiks “europska”, najveći dioničar EBRD-a je SAD. EIB je pak u vlasništvu članica Europske unije i financira razvojne projekte unutar, ali i izvan EU-a. Radi se o najvećoj razvojnoj multilateralnoj banci na svijetu s kapitalom od 240 milijardi eura. K tome, sve se više u političkim krugovima mogu čuti razmišljanja da bi te dvije institucije efikasnije trebale ciljati projekte izvan Europe, a koji rješavaju uzroke vala migranata koji dolaze na europske granice. O francusko-njemačkom prijedlogu u utorak su raspravljali europski ministri financija na sastanku u Luksemburgu.

Njemačka i francuska vlada očekuju da ekspertna skupina dostavi prvo izvješće u siječnju iduće godine. Osim EBRD-om i EIB-om, ekspertna skupina u svom bi se izvješću trebala osvrnuti i na financijske programe podrške pod okriljem Europske komisije, piše britanski poslovni list.

Zahtjev Berlina i Pariza dolazi u trenutku kada EIB reformira svoje procedure odobravanja financiranja koje po mišljenju nekih vlada nisu dovoljno rigorozne dok EBRD razmišlja o selidbi iz Londona uslijed britanskog izlaska iz EU.

You may also like

0 comments