Solarna energija je budućnost budućeg razvoja

USAID-ov projekat “Solarna energija kao budućnost održivog razvoja“ koji implementira Partner MKF je danas u Sarajevu održao promociju prednosti korištenja solarne energije u BiH sa naglaskom na vrijednost domaće proizvodnje.

Inače, projekt ima za cilj povećanje korištenja solarnih kolektora kao i drugih alternativnih izvora energije u BiH. Ukupna vrijednost projekta je oko 1.250.000,00 USD i financira se od strane USAID-a pri čemu je učešće Partnera oko 220.000 USD. Učesnici projekta su 20 firmi iz BiH koje su dobile tehničku i financijsku podršku od strane Partner MKF i USAID-a za uspostavljanje domaće proizvodnje solarnih kolektora. Danas na trgu ispred BBI Centra, prolaznici su imali priliku vidjeti izložene solarne sustave za sanitarnu vodu i dogrijavanje prostora u kombinaciji sa kotlovima na palet i toplotnim crpkama. Također, pored domaćeg proizvoda, pločastog solarnog kolektora, danas su predstavljeni i fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije za male potrošače.

Učesnici projekta koji su se danas predstavili široj javnosti su firme HDI d.o.o. Sarajevo, Lafat Komerc d.o.o. Kalesija, Kovan MI Gračanica i Solar Tehnic d.o.o. Srebrenik. Važno je napomenuti da se radi o prvoj izložbi takve vrste u Bosni i Hercegovini kao i prvom projektu za pokretanje domaće proizvodnje solarnih kolektora u BiH. Partner mikrokreditna fondacija je kao implementator USAID projekta napravila pionirski korak u razvoju primjene solarne energije omogućavajući svim potencijalnim korisnicima ovih sistema povoljnu kreditnu liniju.

“Projekat smo zajednički započeli 2011. godine kada je bilo skoro nemoguće zamisliti da ćemo uspjeti uspostaviti domaću proizvodnju solarnih kolektora u BiH. Međutim, nakon zajedničkog zalaganja uspjeli smo napraviti taj pionirski korak u pokretanju domaće proizvodnje solarnih kolektora i razvijanju svijesti o korištenju solarne energije. Da se radi o uspješnom i priznatom projektu potvrđuje i činjenica da je projekat u 2013. godini izabran kao jedan od tri najbolja projekta iz oblasti iskoristivosti alternativnih izvora energije čiji izbor raspisuje Fondacija Giordano Dell’Amore i Evopska mreža za mikrofinansije (European Microfinance Network – EMN). U okviru kreditne linije koja je namijenjena za nabavku solarnih kolektora, Partner je do sada plasirao preko 60 kredita u ukupnom iznosu preko 400.000,00 KM što ukazuje da su naše aktivnosti na širenju svijesti o prednostima solarne energije dovele do veće potražnje solarnih sistema, izjavila je Selma Jahić, direktorica sektora za kreditne plasmane Partner MKF.

You may also like