Home EnergetikaELEKTRIČNA ENERGIJA Smanjena naknada za krajnje kupce struje

Smanjena naknada za krajnje kupce struje

by Energypress.net

Odluka Vlade RH

Vlada je danas donijela odluku kojom je smanjila naknadu za obnovljive izvore energije za 5% za krajnje kupce električne energije kao i poduzetnike koji ostvaraju pravo umanjenja te naknade.

Naime, visina naknade za OIE sukladno važećoj Odluci iznosi 0,013936 EUR/kWh za sve krajnje kupce električne energije, uz iznimke predviđene za krajnje kupce sukladno uredbi kojom se uređuju kriteriji za plaćanje umanjene naknade za OIE. Riječ je o naknadi koju HROTE, između ostalih prihoda, koristi za isplatu poticaja proizvođačima zelene energije koji su u sustavu poticaja.

Smanjenje naknade posljedično dovodi do smanjenja godišnjeg prihoda sustava poticanja od naknade za OIE za otprilike 11 milijuna EUR, objavila je Vlada. Izrađene su projekcije sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, iz kojih proizlazi kako će sustav poticanja ostati financijski stabilan tijekom 2024. i 2025. godine.

U odluci je razrađeni kriteriji za plaćanje umanjene naknade ovisno o razredu električnog intenziteta od 5-10%, veći od 10% do 20%, te veći od 20%. Isto je napravljeno za period 2024.-2026., 2027. i 2028. bez uključenog PDV-a. Odluka će stupiti na snagu 1. ožujka.

Related Posts