Slanje e-mailova zagađuje okoliš

Pariz – Francuska agencija za zaštitu okoliša i gospodarenje energijom (ADEME) je u jednom od svojih posljednjih istraživanja došla do rezultata vezanih uz potrošnju energije te povezano zagađenje i emisije stakleničkih plinova u svakodnevnoj elektroničkoj komunikaciji.
Prema njihovim rezultatima slanje samo osam e-mailova dnevno pridonosi zagađenju okoliša kao jedan kilometar vožnje konvencionalno pogonjenog automobila. U podacima koje je objavio ADEME navodi se kako e-mail od jednog megabajta “emitira” oko 19 grama CO2, pritom uzimajući u obzir potrošnju energije računala te servera koji su uključeni u razmjenu podataka. Tako tvrtka sa 100 zaposlenika koji u prosjeku šalju 33 e-mailova dnevno u samo jednoj godini proizvede oko 13.6 tona CO2. Navedene brojke nezamislivo rastu ukoliko u obzir uzmemo činjenicu da se svakodnevno diljem svijeta pošalje čak 190 milijardi e-mailova.
No, što možemo učiniti kako bi i u ovom pogledu smanjili naš utjecaj na okoliš? Jedan od načina je da prije slanja e-maila jasno napišemo sve što smo htjeli kako bi se izbjeglo nepotrebno ponovno slanje poruka. Također, ukoliko je moguće, izbjegnite slati kopije istog e-maila na više adresa, a ukoliko se radi o poruci koja se može riješiti telefonskim razgovorom radije dignite slušalicu nego pošaljite e-mail.

You may also like