Home Ekonomija Skupština imatelja obveznica o davanju nekretnine u zakup Ministarstvu pravosuđa

Skupština imatelja obveznica o davanju nekretnine u zakup Ministarstvu pravosuđa

by Marijan Opacak

Skupštini imatelja obveznica, pod burzovnom oznakom IGH-O-176A, koja će se održati pisanim putem 20. i 21. veljače, predlaže se donošenje odluke o davanju suglasnosti Institutu IGH na sklapanje ugovora o zakupu s Ministarstvom pravosuđa za dio nekretnine – poslovnog prostora u zgradi u Splitu.

Ministarstvo pravosuđa uzelo bi poslovni prostor u zakup za potrebe Upravnog suda u Splitu, a riječ je o 918,89 četvornih metara prostora, što čini 21 posto te zgrade, koja ima ukupnu površinu od 4.371,14 četvornih metara.

Zakup se ugovara na rok od 3 godine, a zakupnina bi bila 7,70 eura po četvornom metru, što iznosi 7.075,45 eura mjesečno prema srednjem tečaju HNB-a na dan ispostavljanja računa, uvećano za PDV. Zakupnina bi se plaćala do svakog zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, i to po useljenju korisnika u poslovni prostor.

Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, kao i bilo koji porez koji nije izričito naveden u ugovoru, obveza je zakupodavca i ne utječe na iznos zakupnine, navodi se u pozivu na skupštinu.

Svaka ugovorna strana, kako se navodi u prijedlogu odluke, može redovito otkazati ugovor, bez posebnih razloga, uz pisanu obavijest poslanu drugoj strani, a u tom slučaju otkazni rok iznosi 2 mjeseca od zaprimanja obavijesti o otkazu.

U slučaju da tijekom važenja ugovora neka druga osoba postane vlasnik poslovnog prostora, ugovor o zakupu ostaje na snazi nepromijenjen, a novi vlasnik poslovnog prostora preuzima sva prava i obveze zakupodavca, o čemu je zakupodavac dužan obavijestiti zakupnika.

Ako novi vlasnik ne predstavlja prikladnu i pouzdanu ugovornu stranu za zakupnika kao državno tijelo, zakupnik može otkazati ugovor pisanim putem s otkaznim rokom od 30 dana, stoji u pozivu za skupštinu.

(Agencije)

Related Posts