Zastupnik Zelenih Davor Škrlec imenovan je u Odbor za industriju, istraživanje i energiju Europskog parlamenta kao zamjenik člana Odbora, priopćio je ured zastupnika u ponedjeljak.

Odbor za industriju, istraživanje i energiju (ITRE) suodlučuje i donosi zakonodavne akte u području europske industrijske i energetske politike, istraživanja i digitalizacije.

ITRE broji 67 članova od kojih do sada niti jedan nije bio iz Hrvatske, pa će ovim putem zastupnik Škrlec imati najbolji uvid u kojem smjeru se kreće europska energetska politika i kako na vrijeme Hrvatska može iskoristiti svoje potencijale i prilagoditi se novim izazovima, navodi se u priopćenju.

“U procesu stvaranja Europske energetske unije i jedinstvenog digitalnog tržišta, Odbor za industriju, istraživanje i energiju ima presudnu riječ kada je u pitanju donošenje novih zakonodavnih paketa. Budući da se u Hrvatskoj vodi rasprava o novoj energetskoj strategiji, smatrao sam važnim uključiti se u kreiranje europskog zakonskog okvira i smjernica koje će utjecati i na Hrvatsku. Čini mi se da Hrvatska još uvijek luta oko toga kako bi trebala izgledati njena energetska politika pa ću kroz rad u Odboru moći pružiti savjet i točnu informaciju u kojem smjeru ide europska energetska i klimatska politika te kako se Hrvatska prema svojim raspoloživim potencijalima može najbolje prilagoditi, ne stvarajući pritom prepreke pojedinim tehnologijama ili čak putem krivih statističkih podataka onemogućavati razvoj obnovljivih izvora energije”, izjavio je Škrlec.

Zastupnik Davor Škrlec je i punopravni član  Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Kanadom. Zamjenik je članova i u Odboru za regionalni razvoj i izaslanstvu u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske.

Zamjenski članovi glasuju u odsutnosti punopravnih članova a u radu odbora Europskog parlamenta sudjeluju isti način kao i punopravni. Punopravne i zamjenske članove u odboru imenuju klubovi zastupnika EP-a srazmjerno broju zastupnika u parlamentu, a zastupnika Davora Škrleca imenovala je grupacija Zeleni/ESS.

(Agencije)

Related Posts