Sabor zabranio frakturiranje

Novi zakon

Hrvatski sabor u petak je većinom glasova izmijenio Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojim se uvodi značajnija transparentnost tih postupaka, uz uključivanje javnosti, te zabranjuje masovno hidrauličko frakturiranje.

Izmjenama se jasnije definiraju postupci vezani uz izvođenje svih naftno-rudarskih aktivnosti, onemogućuje preklapanje više investitora na istom prostoru za različite svrhe.

U cilju razvoja i korištenja energije iz obnovljivih izvora promiče se geotermalni potencijal Hrvatske kroz ovlast Agencije za ugljikovodike za provedbu istražnih radova i osnivanje razvojnog društva za poticanje razvoja i korištenje geotermalnog potencijala.

Zabranjuje se masovno hidrauličko frakturiranje kao rizična i opasna aktivnost, iako su ostala istraživanja metodom frakiranja i dalje dopuštena.

You may also like

0 comments