Revidirane smjernice trgovine stakleničkim plinovima

Nova regulativa
 Sukladno Europskom zelenom planu i cilju da EU do 2050. postane prvo klimatski neutralno gospodarstvo, Europska komisija je jučer donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama u kontekstu sustava trgovanja emisijama koje će se primjenjivati na trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova nakon 2021. (Smjernice za ETS) godine.

EK javlja kako smjernice stupaju na snagu 1. siječnja 2021., na početku novog razdoblja trgovanja i zamijenit će one donesene 2012. godine. Istovremeno, prekomjerna naknada za poduzeća u suprotnosti je s cjenovnim signalima koji se stvaraju u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama.

U tom kontekstu, revidiranim smjernicama o ETS-u ciljat će se samo sektori izloženi riziku od istjecanja ugljika zbog visokih neizravnih troškova emisija i snažne izloženosti međunarodnoj trgovini za koje će se sniziti stopa nadoknade s 85 posto, koliko je iznosila na početku prethodnog razdoblja trgovanja (2013. – 2020.), na 75 posto i isključiti naknada za neučinkovite tehnologije. Naknada će se, pak, uvjetovati time da predmetna poduzeća ulažu napore u cilju dekarbonizacije.

 

You may also like

0 comments