Reforma zdravstva nastavak je Varginog projekta

Najavu mandatara Tihomira Oreškovića o reformi zdravstva u području javne nabave i ušteda u administraciji, kao jednom od prioriteta nove Vlade, komentirao je u petak dosadašnji ministar zdravlja Siniša Varga rekavši kako je to nastavak projekata koje je s tim ciljem započela dosadašnja Vlada.

Dosadašnja zdravstvena administracija, tvrdi Varga, uvela je sustav upravljanja kvalitetom u Ministarstvo zdravlja i HZZO, te pripremila Nacrt zakona o kvaliteti i logistici u zdravstvu, koji je prošao javnu raspravu, a predviđa mjere za poboljšanje kvalitete i racionalizaciju sustava javne nabave u zdravstvu uvođenjem središnjeg softvera za javnu nabavu. Ravnatelj Udruge poslodavaca u zdravstvu Dražen Jurković drži kako su uštede u javnoj nabavi u zdravstvu i administraciji moguće, ali ne smije doći do smanjenja zdravstvenog proračuna jer bi to dovelo do smanjenja kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga građanima.

Jurković drži kako treba nastaviti s provedbom Masterplana i funkcionalnog spajanja djelatnosti u bolnicama, dok su uštede u postupcima javne nabave, bila ona centralizirana ili decentralizirana, moguće odmah ako se znaju točne potrebe, a natječaji provode korektno, na otvoren i ravnopravan način za sve. Za veću efikasnost zdravstvene administracije trebalo bi usvojiti standarde i normative, te stvoriti uvjete da se spriječi odljev medicinskog kadra, ističe Jurković.

0 comments