Referendum o promjeni nacionalnog identiteta 30. rujna

 Makedonski parlament odlučio je u ponedjeljak da će se referendum o pridruživanju zemlje EU-u i NATO-u te o sporazumu s Grčkom glede imena održati 30. rujna.
Šezdeset i osam od 120 zastupnika glasovalo je za održavanje referenduma na kojemu će biti postavljeno pitanje: “Podržavate li članstvo u NATO-u i EU-u i prihvaćate li sporazum o imenu između republike Makedonije i Grčke?”

Zastupnici oporbenog nacionalističkog VMRO-DPMNE nisu nazočili glasovanju.

NATO je u lipnju poslao pozivnicu Makedoniji zaa početak pristupnih pregovora sa Savezom nakon što je postigla sporazum s Grčkom oko imena. Grčka i makedonska vlada postigle su sredinom lipnja dogovor oko imena Makedonije, koja bi se po novome trebala zvati Sjeverna Makedonija. Dogovor se mora ratificirati u objema zemljama.

Grčka je zbog ustavnog imena Makedonije godinama blokirala početak pregovora o euroatlantskim integracijama te zemlje. Makedonija čeka pozivnicu za članstvo u NATO-u od 2008. godine, a od 2005. početak pregovora s Europskom unijom, što još nije na vidiku.

You may also like

0 comments