Reakcija: Bečarević govori neistine

Saravjevo – Kompanija BH-Gas reagirala je na izjave Almira Bečarevića, bivšeg direktora ove kompanije koji je podnio i krivične prijave protiv nekoliko osoba, a koje su proslijeđene Tužilaštvu BiH, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Reakciju u cjelosti prenosi Energetika.ba: U objavljenom članku „Bečarević podnio krivične prijave protiv čelnih ljudi BH-Gasa“, gospodin Almir Bečarević je iznio niz neistina na račun uprave Javnog preduzeća BH-Gas d.o.o.

Ukazujemo javnosti da je Ured za reviziju godinama ukazivao na problem u BH-Gasu d.o.o. koji se tiče knjiženja obaveza ove javne kompanije u odnosu na ino-kredite. Današnja Uprava je nakon više radnih sastanaka sa nadležnim institucijama uspjela riješiti ovaj dugogodišnji problem koji prethodne uprave, uključujući i onu na čijem čelu je bio gospodin Almir Bečarević, nisu uspjele riješiti. Naime, Federalno ministarstvo finansija je 21.11.2014. godine obavijestilo BH-Gas d.o.o o stanju obaveza po predmetnim kreditima, navodeći da su krediti IBRD-a konsolidovani krediti i da je otplatu obaveza po navedenim kreditima Svjetske banke za krajnje korisnike čije je sjedište na području Federacije BiH, preuzela Federacija BiH.

Prema odredbama člana 8. Zakona o početnom bilansu preduzeća i banaka, obaveze prema bankama na osnovu inozemnih kredita dobijenih prije 31.03.1992. godine preduzeća su bila dužna iskazati u pasivnom podbilansu, a shodno članu 11. navedenog Zakona za vrijednosti takvih obaveza preduzeća su bila dužna povećati državni, odnosno društveni kapital. BH-Gas d.o.o.

Na temelju dopisa Federalnog ministarstva finansija, Uprava je  zaključila da kompanija po kreditima IBRD nema finansijskih obaveza, kao ni obaveza po osnovu rezervisanih kamata, pa je u tom pogledu i donijeta odluka u smislu da su preknjižene obaveze po kreditima IBRD u korist državnog kapitala, te su ukinuta rezervisanja po osnovu kamata, koja su vršena u periodu 2000-2014 godina po kreditima IBRD u korist prihoda.

Odbor za reviziju izvršio je provjeru kompletnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja javne kompanije BH-Gas d.o.o. na dan 31.12.2014. godine, te dao svoje pozitivno mišljenje, pozdravljajući rješavanje ovog problema.

Zakonom je propisano da Društvo u svojim bilansima ne može imati obaveze po ino-kreditima dobijenim prije 31.03.1992. godine, te da se za vrijednost tih kredita mora uvećati državni, odnosno društveni kapital, što je BH-Gas uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija uradio.

BH-Gas d.o.o. Sarajevo će preduzeti sve zakonom dozvoljene mjere zaštite svojih prava i interesa, kao i podnijeti krivičnu prijavu protiv g. Bečarevića zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo lažnog prijavljivanja.