RBA šalje nove izračune konverzije

Raiffeisenbank Austria (RBA) objavila je u petak kako će početkom 2016. svojim klijentima korisnicima kredita u ‘švicarcima’ poslati nove izračune konverzije tih kredita, s nižim kamatnim stopama, bez obzira na to da li su već prihvatili konverziju po prvotnom izračunu ili ne.

“RBA je uvjerena da je u izračunu konverzije dosljedno primijenila sve zakonske odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju. Slijedom različitih tumačenja zakona, pritužbi koje su upućene RBA te u interesu dugoročnog odnosa s klijentima, Uprava RBA je donijela odluku da će biti napravljen novi izračun konverzije svim klijentima – potrošačima, i onima koji su prihvatili izračun konverzije i onima koji još nisu prihvatili ponuđeni izračun konverzije”, stoji u priopćenju te banke.
Dodaje se i da je i prvotni izračun konverzije napravljen sukladno dosljednoj primjeni zakona o konverziji te da je RBA prilikom izračuna konverzije kredita, sukladno odredbama zakona, uvažila sva smanjenja kamatnih stopa prema namjeni, vrsti i trajanju kredita koji su bili u ponudi uz valutnu klauzulu u eurima, što je potvrdio i ovlašteni revizor. Dakle, kažu iz RBA, izračun konverzije koji je u zakonskom roku poslan korisnicima kredita u švicarskim francima rezultat je dosljedne primjene zakona.
No, “s obzirom na različita tumačenja zakona, na pritužbe klijenata upućenih RBA i orijentaciju na dugoročne odnose s klijentima, Uprava RBA je donijela odluku da će napraviti nove izračune konverzije kredita s valutnom klauzulom u CHF u kredite s valutnom klauzulom u eurima. Obavijest klijentima o novom izračunu konverzije poslana je klijentima na današnji dan, 11. prosinca”, navode iz te banke.
U novim izračunima konverzije, RBA će primijeniti niže kamatne stope, odnosno kamatne stope koje se primjenjuju za one klijente koji usmjeravaju svoja redovna primanja na račun u tu banku te će priznavati usklađenja kamatnih stopa koja su se provodila za kredite primarnim klijentima tijekom razdoblja otplate kredita, odnosno od datuma isplate kredita do 30. rujna ove godine.
RBA će nove izračune konverzije, zajedno s aneksima ugovora, klijentima poslati preporučenom postom na prijavljene kućne adrese u prvoj polovini siječnja 2016. godine, a dužnici imaju na raspolaganju 30 dana za prihvaćanje novog izračuna konverzije. Taj, novi rok počinje teći od dana primitka preporučene pošte, a iz RBA ističu i kako će sve troškove novog izračuna konverzije snositi sama banka.

You may also like