RBA: Nema negativne reakcije negativnog rejtinga na obveznice

Hrvatske euroobveznice još su jednom potvrdile snažniju ovisnost o kretanju obveznica srednje i istočne Europe.  Usklađivanje hrvatskog kreditnog rejtinga od strane agencije Moody’s s ostale dvije rejting agencije (S&P i Fitch) nije imalo negativan utjecaj na hrvatska izdanja u proteklom tjednu.

Štoviše, na krilima pada prinosa na obvezničkim tržištima SIE regije hrvatske su euroobveznice doživjele poprilično jak rast cijena, osobito na dolarskim izdanjima. Cijene najdulje eurske euroobveznice porasle su za 0,35%, dok je cijena dolarske euroobveznice dospijeća 2024. porasla za čak 1%.

Na domaćem tržištu obveznica prošli tjedan bio je u znaku izdanja nove tranše obveznice dospijeća 2026. u iznosu od 4 mlrd. kuna te prinosom od 3,99%. Potražnja je bila iznad očekivanja, te je nakon izdanja uz povećan volumen trgovanja zabilježen i rast cijena navedenog izdanja. Ukupni prošlotjedni prijavljeni volumen trgovanja na domaćem obvezničkom tržištu iznosio je gotovo 528 mil. kuna. Najviše se trgovalo kunskom obveznicom s rokom dospijeća u 2026., dok je najtrgovanije izdanje s valutnom klauzulom bilo s dospijećem u 2019.

Ovaj tjedan na domaćem tržištu obveznica očekujemo povećane volumene trgovanja. Na euroobvezničkim tržištima, još uvijek prisutna povećana potražnja za dužničkim papirima SIE regije pridonijet će silaznom pritisku duž krivulje prinosa i pozitivno utjecati na kretanje cijena hrvatskih euroobveznica.

You may also like

0 comments